Anlatımlı Muhasebe Kayıtları - Ay içi, Ay sonu ve Kapanış

Onlarca konu, Yüzlerce örnek. Kayıtların mali tablolara etkisi. Orjinal. Herkes anlayabilir. Aydın Tuzcu Anlatıyor.

Başlangıç 5.0(1 oylama) 6 kayıtlı öğrenci
Eğitmen: AYDIN TUZCU | Son güncellenme 10 November 2020 Tuesday
Eğitimin Hedefi
*Ay içi, ay sonu ve kapanış kayıtlarını öğreneceksiniz.
*Atılan kayıtların mali tablolara etkisini "eşzamanlı" göreceksiniz.
*Birçok ay sonu kaydında ve kapanış kayıtlarında özet konu anlatımı var.
*Tamamen orjinal içerik. Başka kaynakları kullanma kolaylığına kaçılmadan, yoğun emek ürünüdür.
*Herkesin anlayabileceği kadar kolay.
*İyi anlatabilmek adına bol animasyonlu ve dinamiktir
CC
Eğitimin İçeriği
170 Video 24 Saat 56 Dakika
Giriş
19 Video 51 Dakika
 • Kurs İçeriği 1 Dakika 22 Saniye
 • Sorun ve Çözüm Belli 5 Dakika 34 Saniye
 • Muhasebe Yazılımları 1 Dakika 58 Saniye
 • Muhasebede Dönemler 2 Dakika 27 Saniye
 • Mali Yıl ve Özel Hesap Dönemi 39 Saniye
 • Tümden Gelim 1 Dakika 43 Saniye
 • Bilanço Mantığı 4 Dakika 10 Saniye
 • Gelir Tablosu Mantığı 3 Dakika 15 Saniye
 • Borç ve Alacak Mantığı 5 Dakika 5 Saniye
 • Tek Düzen Hesap Planı 3 Dakika 44 Saniye
 • Dönen Varlıklar 1 Dakika 40 Saniye
 • Duran Varlıklar 2 Dakika 3 Saniye
 • Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 1 Dakika 48 Saniye
 • Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar 1 Dakika 31 Saniye
 • Özkaynaklar 1 Dakika 37 Saniye
 • Gelir Tablosu Hesapları 2 Dakika 15 Saniye
 • Maliyet Hesapları 2 Dakika 35 Saniye
 • Düzenleyici Hesaplar 4 Dakika 5 Saniye
 • Nazım Hesaplar 3 Dakika 29 Saniye
 • Kasa-Banka-Çek ... Örnek-1 ... Kasadan bankaya 3 Dakika 24 Saniye
 • Kasa-Banka-Çek ... Örnek-2 ... Bankadan kasaya 1 Dakika 59 Saniye
 • Kasa-Banka-Çek ... Örnek-3 ... Vadesiz hesaptan vadeliye 1 Dakika 52 Saniye
 • Ödemeler ... Örnek-1 ... Kasadan gider ödemesi 3 Dakika 18 Saniye
 • Ödemeler ... Örnek-2 ... Kasadan cari hesap ödemesi 1 Dakika 56 Saniye
 • Ödemeler ... Örnek-3 ... Kasadan personele avans ödemesi 1 Dakika 23 Saniye
 • Ödemeler ... Örnek-4 ... Kasadan sabit kıymet ödemesi 3 Dakika 5 Saniye
 • Ödemeler ... Örnek-5 ... Bankadan cari hesap ödemesi 2 Dakika 38 Saniye
 • Ödemeler ... Örnek-6 ... Bankadan kredi kartı ödemesi 1 Dakika 58 Saniye
 • Ödemeler ... Örnek-7 ... Bankadan sipariş avansı ödemesi 2 Dakika 1 Saniye
 • Ödemeler ... Örnek-8 ... Çek ile hammadde ödemesi 3 Dakika 28 Saniye
 • Ödemeler ... Örnek-9 ... Kısmen kasa-kısmen çek gider ödemesi 2 Dakika 56 Saniye
 • Tahsilatlar ... Örnek-1 ... Bankaya cari hesap tahsilatı 2 Dakika 25 Saniye
 • Tahsilatlar ... Örnek-2 ... Nakit depozito tahsilatı 2 Dakika 7 Saniye
 • Tahsilatlar ... Örnek-3 ... Çekl ile cari hesap tahsilatı 2 Dakika 7 Saniye
 • Tahsilatlar ... Örnek-4 ... Yarısı nakit, yarısı çek ile sipariş avansı tahsilat 2 Dakika 28 Saniye
 • Çekler ... Örnek-1 ... Müşteriden çek alımı - Bankaya verilmesi - Tahsil olması 5 Dakika 41 Saniye
 • Çekler ... Örnek-2 ... Tedarikçiye çek verilmesi - Çekin vadesinde ödenmesi 3 Dakika 37 Saniye
 • Çekler ... Örnek-3 ... Müşteriden çek alımı -Ciro edilerek tedarikçiye verilmesi 3 Dakika 19 Saniye
 • Senetler ... Örnek-1 ... Müşteriden senet alımı - Tahsilat sonrası senet iade 4 Dakika 44 Saniye
 • Senetler ... Örnek-2 ... Tedarikçiye senet verilmesi - Ödeme sonrası geri alma 3 Dakika 31 Saniye
 • Alışlar ... Örnek-1 ... Hizmet satınalımı (nakit peşin) 3 Dakika 31 Saniye
 • Alışlar ... Örnek-2 ... Hammadde satınalımı (vadeli) 2 Dakika 15 Saniye
 • Alışlar ... Örnek-3 ... Ticari mal satınalımı (bankadan,çek,vadeli karışık) 3 Dakika 22 Saniye
 • Alışlar ... Örnek-4 ... Yazılım satınalımı (bankadan peşin) 2 Dakika 27 Saniye
 • Alışlar ... Örnek-5 ... Kırtasiye malzemesi satınalımı (senet ile) 2 Dakika 6 Saniye
 • Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler ... Özet konu anlatımı 1 Dakika 54 Saniye
 • Telefon Faturaları ... Örnek-1 ... Cep telefonu faturası 5 Dakika
 • Telefon Faturaları ... Örnek-2 ... İnternet faturası 2 Dakika 13 Saniye
 • Telefon Faturaları ... Örnek-3 ... Sabit telefon faturası 2 Dakika 25 Saniye
 • Sürekli Envanter - Aralıklı Envanter ... Özet konu anlatımı 1 Dakika 50 Saniye
 • Satışlar ... Örnek-1 ... Yurtiçi mal satışı (açık hesap) 2 Dakika 46 Saniye
 • Satışlar ... Örnek-2 ... Yurtiçi mal satışı (yarısı peşin - yarısı çek) 1 Dakika 52 Saniye
 • Satışlar ... Örnek-3 ... Serbest bölgeye satış 2 Dakika 16 Saniye
 • Satışlar ... Örnek-4 ... Aynı faturada hem hem %8 KDV (senetli) 1 Dakika 54 Saniye
 • Satışlar ... Örnek-5 ... Yurtdışına satış 1 Dakika 43 Saniye
 • Satış İadeleri ... Örnek-1 ... Mal iadesi 2 Dakika 38 Saniye
 • Satış İadeleri ... Örnek-2 ... Mal iadesi 1 Dakika 38 Saniye
 • Satış İadeleri ... Örnek-3 ... Ayıplı mal iadesi ve yerine ikame 3 Dakika 12 Saniye
 • Satış İskontoları ... Örnek-1 ... Erken ödeme iskontosu 2 Dakika 10 Saniye
 • Satış İskontoları ... Örnek-2 ... Miktar iskontosu 1 Dakika 40 Saniye
 • Vergi Ödemeleri ... Örnek-1 ... KDV1 (Ödenecek KDV var) 3 Dakika 41 Saniye
 • Vergi Ödemeleri ... Örnek-2 ... KDV1 (Devreden KDV var) 2 Dakika 7 Saniye
 • Vergi Ödemeleri ... Örnek-3 ... KDV2 1 Dakika 56 Saniye
 • Vergi Ödemeleri ... Örnek-4 ... Muhtasar 3 Dakika 16 Saniye
 • Vergi Ödemeleri ... Örnek-5 ... Geçici V. (Ödenecek vergi var) 3 Dakika 28 Saniye
 • Vergi Ödemeleri ... Örnek-6 ... Geçici V. (Ödenecek vergi yok) 1 Dakika 46 Saniye
 • SGK Ödemeleri ... Örnek-1 2 Dakika 32 Saniye
 • SGK Ödemeleri ... Örnek-2 1 Dakika 17 Saniye
 • Banka Kredileri ... Örnek-1 ... Kredinin hesaba yatması 2 Dakika 12 Saniye
 • Banka Kredileri ... Örnek-2 ... Kredinin nakden alınması - faizi ile geri ödenme 2 Dakika 52 Saniye
 • Banka Kredileri ... Örnek-3 ... Kredi teminatı için senet verilmesi - geri ödeme 4 Dakika 15 Saniye
 • Kredi Kartları ... Örnek-1 ... Kredi kartı ile hammadde alımı 2 Dakika 7 Saniye
 • Kredi Kartları ... Örnek-2 ... Kredi kartı ile temsil gideri harcaması 1 Dakika 41 Saniye
 • Kredi Kartları ... Örnek-3 ... Kredi kartı ekstresinin ödenmesi 1 Dakika 27 Saniye
 • Avanslar ... Örnek-1 ... Sipariş avansı verilmesi (çek ve nakit) 2 Dakika 6 Saniye
 • Avanslar ... Örnek-2 ... Sipariş avansı verilmesi - malın teslim alınması 3 Dakika 18 Saniye
 • Avanslar ... Örnek-3 ... Sipariş avansı alınması - malın teslim edilmesi 2 Dakika 38 Saniye
 • Avanslar ... Örnek-4 ... Personele avans verilmesi - masraf formunun alınması 5 Dakika 12 Saniye
 • Stopaj ve Stopaj Kesintisi Tanım 1 Dakika 4 Saniye
 • Mevduat-Repo-Stopaj ... Örnek-1 ... Gecelik repoya yatırma - faiz dönüşü 4 Dakika 33 Saniye
 • Mevduat-Repo-Stopaj ... Örnek-2 ... 3 haftalık mevduat yatırma - vade sonu 3 Dakika 20 Saniye
 • Sabit Kıymetler ... Örnek-1 ... Mobilya satın alımı 4 Dakika 9 Saniye
 • Sabit Kıymetler ... Örnek-2 ... Makine satın alımı 2 Dakika
 • Sabit Kıymetler ... Örnek-3 ... Bilgisayarlar ve yazılımlar satın alımı 2 Dakika 40 Saniye
 • Verilen Depozitolar ... Örnek ... Depozito ödemeleri - ödemelerin geri tahsilatı 5 Dakika 47 Saniye
 • Sorumlu Sıfatıyla KDV ve Tevkifatlar ... Özet konu anlatımı 3 Dakika 12 Saniye
 • Sorumlu Sıfatıyla KDV ve Tevkifatlar ... Örnek-1 ... Yurtdışı giderin KDV'si 2 Dakika 57 Saniye
 • Sorumlu Sıfatıyla KDV ve Tevkifatlar ... Örnek-2 ... Gider pusulası KDV'si 3 Dakika 33 Saniye
 • Sorumlu Sıfatıyla KDV ve Tevkifatlar ... Örnek-3 ... Tevkifatlı fatura 5 Dakika 25 Saniye
 • Sorumlu Sıfatıyla KDV ve Tevkifatlar ... Örnek-4 ... Tevkifatlı fatura 3 Dakika 53 Saniye
 • Kârpayı ve Kâr Yedekleri ... Özet konu anlatımı 23 Dakika 18 Saniye
 • Maliyet Unsurları ... Özet konu anlatımı 3 Dakika 9 Saniye
 • Ticari Mal Maliyeti ... Özet konu anlatımı 2 Dakika 24 Saniye
 • Üretilen Mamül Maliyeti ... Özet konu anlatımı 3 Dakika 45 Saniye
 • Üretilen Hizmet Maliyeti ... Özet konu anlatımı 3 Dakika 45 Saniye
 • Ticari Mal Maliyeti ... Örnek ... Ticari malın satın alımı - maliyetlendirme 7 Dakika 17 Saniye
 • Mamül Maliyeti ... Örnek ... Üretime gönderme - üretim - maliyetlendirme 18 Dakika 3 Saniye
 • Hizmet Maliyeti ... Örnek …Maliyetlendirme 9 Dakika 55 Saniye
 • KDV Tahakkuku ... Özet konu anlatımı 4 Dakika 24 Saniye
 • KDV Tahakkuku ... Örnek-1 ... Nisan KDV Tahakkuku 3 Dakika 42 Saniye
 • KDV Tahakkuku ... Örnek-2 ... Mayıs KDV Tahakkuku 2 Dakika 48 Saniye
 • KDV Tahakkuku ... Örnek-3 ... Haziran KDV Tahakkuku 1 Dakika 53 Saniye
 • Damga Vergisi Tahakkuku ... Örnek-1 ... Kira sözleşmesi damga vergisi tahakkuku 3 Dakika 8 Saniye
 • Damga Vergisi Tahakkuku ... Örnek-1 ... Sözleşme damga vergisi tahakkuku 1 Dakika 25 Saniye
 • Bordro Tahakkuku ... Özet konu anlatımı 3 Dakika 37 Saniye
 • Bordro Tahakkuku ... Örnek 9 Dakika 31 Saniye
 • Dönemsellik Gereğince Gelir ve Gider ... Özet konu anlatımı 5 Dakika 10 Saniye
 • Gelir Tahakkuku ... Örnek-1 ... Kira gelir tahakkuku - kiranın tahsilatı 4 Dakika 46 Saniye
 • Gelir Tahakkuku ... Örnek-2 ... Hizmet gelir tahakkuku - faturanın düzenlenmesi 4 Dakika 38 Saniye
 • Gelir Tahakkuku ... Örnek-3 ... Faiz gelir tahakkuku - vade sonu dönüşü 4 Dakika 48 Saniye
 • Gider Tahakkuku ... Örnek-1 ... Müşavirlik gider tahakkuku - faturanın alınması 4 Dakika 44 Saniye
 • Gider Tahakkuku ... Örnek-2 ... Elektrik gider tahakkuku - faturanın alınması 4 Dakika 51 Saniye
 • Gelecek Dönemlere Ait Gelirler ... Örnek-1 ... Peşin alınan kira ve depozito 9 Dakika 27 Saniye
 • Gelecek Dönemlere Ait Gelirler ... Örnek-2 ... Önden kesilen satış faturası 4 Dakika 55 Saniye
 • Gelecek Dönemlere Ait Giderler ... Örnek-1 ... Önden alınan bakım faturası 5 Dakika 18 Saniye
 • Gelecek Dönemlere Ait Giderler ... Örnek-2 ... 1 yıllık sigorta poliçesi 6 Dakika 55 Saniye
 • Değerlemeler ... Özet konu anlatımı 15 Dakika 4 Saniye
 • Değerlemeler ... Örnek ... Döviz bazlı hesaplara giriş-çıkış ve değerlemeleri 15 Dakika 30 Saniye
 • Amortismanlar ... Özet konu anlatımı 15 Dakika 38 Saniye
 • Amortismanlar ... Örnek 16 Dakika 2 Saniye
 • Kur Farkı Faturaları ... Özet konu anlatımı 16 Dakika 9 Saniye
 • Kur Farkı Faturaları ... Örnek-1 ... Müşteri ile kur farkı 16 Dakika 21 Saniye
 • Kur Farkı Faturaları ... Örnek-2 ... Müşteri ile kur farkı 16 Dakika 36 Saniye
 • Kur Farkı Faturaları ... Örnek-3 ... Satıcı ile kur farkı 16 Dakika 48 Saniye
 • Kur Farkı Faturaları ... Örnek-4 ... Satıcı ile kur farkı 16 Dakika 57 Saniye
 • Ters Bakiye Verenler ... Özet konu anlatımı ve Örnek 17 Dakika 10 Saniye
 • Uzun Dönem - Kısa Dönem Bilanço Hesapları ... Özet konu anlatımı 17 Dakika 56 Saniye
 • Uzun Dönem Kısa Dönem Varlıklar ... Örnek-1 ... Alıcılar 18 Dakika 3 Saniye
 • Uzun Dönem Kısa Dönem Varlıklar ... Örnek-2 ... Alıcak senetleri 18 Dakika 15 Saniye
 • Uzun Dönem Kısa Dönem Varlıklar ... Örnek-3 ... Verilen sipariş avansları 18 Dakika 25 Saniye
 • Uzun Dönem Kısa Dönem Varlıklar ... Örnek-4 ... Gelecek dönemlere ait giderler 18 Dakika 36 Saniye
 • Uzun Dönem Kısa Dönem Kaynaklar ... Örnek-1 ... Banka kredileri 18 Dakika 47 Saniye
 • Uzun Dönem Kısa Dönem Kaynaklar ... Örnek-2 ... Satıcılar 19 Dakika 14 Saniye
 • Uzun Dönem Kısa Dönem Kaynaklar ... Örnek-3 ... Alınan sipariş avansları 19 Dakika 28 Saniye
 • Geçici Vergi ... Özet konu anlatımı 19 Dakika 47 Saniye
 • Kapanış Genel ... Özet konu anlatımı 19 Dakika 54 Saniye
 • Kapanış 700'lü Hesaplar … Özet konu anlatımı 20 Dakika 4 Saniye
 • Kapanış 700'lü Hesaplar ... Örnek 20 Dakika 22 Saniye
 • Kapanış 600'lü Hesaplar ... Özet konu anlatımı 20 Dakika 27 Saniye
 • Kapanış 600'lü Hesaplar ... Örnek-1 ... Dönem zararı 20 Dakika 39 Saniye
 • Kapanış 600'lü Hesaplar ... Örnek-2 ... Dönem kârı 21 Dakika 13 Saniye
 • Kapanış Bilanço ... Özet konu anlatımı 21 Dakika 22 Saniye
 • Kapanış Bilanço ... Vergi karşılığı ayrılması ve peşin vergiler virmanı 21 Dakika 39 Saniye
 • Kapanış Bilanço ... Vergi karşılığını dönem kârına mahsup ederek net kârı bulmak 21 Dakika 50 Saniye
 • Kapanış Bilanço ... Net kârı bilançoya aktarmak 21 Dakika 57 Saniye
 • Kapanış Bilanço ... Kapanış ve açılış fişlerini oluşturmak 22 Dakika 4 Saniye
 • Kapanış Kaydı ... Firma kâr elde eder ve peşin ödenen vergi hesaplanandan azdır 22 Dakika 23 Saniye
 • Kapanış Kaydı ... Firma kâr elde eder ama peşin öd. vergi hesaplanandan fazladır 22 Dakika 31 Saniye
 • Kapanış Kaydı ... Firma kâr elde eder ama hesaplanan vergi yoktur 22 Dakika 44 Saniye
 • Kapanış Kaydı ... Firma zarar etmiştir 22 Dakika 54 Saniye
 • Kârpayı ve Kâr Yedekleri ... Örnek (1. bölüm) ... kapanış ve yeni yılda aktarım 23 Dakika 29 Saniye
 • Sermaye ... Sermaye taahhütü - sermayenin ödenmesi 23 Dakika 10 Saniye
 • Kârpayı ve Kâr Yedekleri ... Yedek akçe ve kârpayı hesaplama 23 Dakika 37 Saniye
 • Kârpayı ve Kâr Yedekleri ... Örnek (2.bölüm) ... kâr dağıtım kararı ve ödemesi 23 Dakika 47 Saniye
 • Kasa Sayım Farkları ... Örnek-2 ... Kasa sayım noksanlığı 20 Dakika 9 Saniye
 • Ortaklar ile Para Alışverişi ... Örnek 20 Dakika 20 Saniye
 • Özel Maliyetler ... Örnek 20 Dakika 33 Saniye
 • Şüpheli Alacaklar ve Kârşılığı ... Örnek-1 ... Şüpheli alacak kaydı - tahsilat 21 Dakika
 • İhraç Kayıtlı Satışlar ... Örnek-1 ... Satış - kdv tahakkuku (ödenecek KDV) 22 Dakika 5 Saniye
 • Hisse Senetleri ... Örnek-1 ... Satın alma - çeşitli zamanlarda satışlar 22 Dakika 30 Saniye
 • Verilen ve Alınan Teminat Mektupları ... Örnek-1 ... Teminat mektubu alış - iade 22 Dakika 38 Saniye
 • Kasa Sayım Farkları ... Örnek-1 ... Kasa sayım fazlalığı 19 Dakika 52 Saniye
 • Sabit Kıymetler Satışı ... Örnek-1 ... Satıştan kâr edilmesi 20 Dakika 43 Saniye
 • Sabit Kıymetler Satışı ... Örnek-2 ... Satıştan zarar edilmesi 20 Dakika 52 Saniye
 • Şüpheli Alacaklar ve Kârşılığı ... Örnek-2 ... Şüpheli alacak kaydı - karşılık 21 Dakika 15 Saniye
 • Stok Değer Düşüklüğü ... Örnek 21 Dakika 28 Saniye
 • Yoldaki Mallar ... Örnek-1 ... Kamyondaki mal 21 Dakika 38 Saniye
 • Yoldaki Mallar ... Örnek-2 ... Antrepodaki mal 21 Dakika 48 Saniye
 • İhraç Kayıtlı Satışlar ... Örnek-2 ... Satış - kdv tahakkuku (devreden KDV) 22 Dakika 14 Saniye
 • Verilen ve Alınan Teminat Mektupları ... Örnek-2 ... Teminat mektubu veriş 22 Dakika 38 Saniye
Bu eğitime kimler katılmalı?
 • Muhasebe kariyer hedefi olanlar
Gerekli Ön Bilgi
 • Muhasebeyi iyi bilmeseniz de olur. Zaten en baştan anlatıyorum.
 • Hesap planı bazında anlatmıyorum(böylesi büyük saçmalıktır). Kolay ve sık olandan zora gidiyor. O yüzden konuları karışık seyretmeyin derim.

Öğrencilerin kaydolduğu diğer kurslar
Son güncelleme: 16 March 2020 Monday
0 8 274.9 TL
Son güncelleme: 10 November 2020 Tuesday
0 4 144.9 TL
Ürün Sahibi Hakkında
 • 1 Yorum
 • 10 Öğrenci
 • 2 Online Eğitimler
Kullanıcıların geri bildirimleri
5.0
Ürünün puanı
 • 100%
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • 0%
Yorum
 • 08 May 2021 Saturday
  SEMANUR K.
144.9 TL
Hemen Satın Al
Şunları içerir:
 • 24 Saat 56 Dakika izlenebilir içerik
 • 170 Video
 • Ömür Boyu Erişim!
 • Tüm cihazlardan erişim
 • Katılım Sertifikası

 • Kuponunuz mu var?