Tüm Alışveriş Ürünleri

Süreç Tanıtım Kartı

Süreç takibini sağlamak için süreç tanıtım kartı formudur.

0

4.99 TL

Son güncellenme 08 October 2019 Tuesday
Süreç takibini sağlamak için süreç tanıtım kartı formudur.

100 TL ve Üzeri Alışverişlerde Kargo Ücretsiz

Seyahat Yönetmeliği

Seyahat Yönetmeliğini içeren bir formdur.

0

4.99 TL

Son güncellenme 08 October 2019 Tuesday
Seyahat Yönetmeliğini içeren bir formdur.

100 TL ve Üzeri Alışverişlerde Kargo Ücretsiz

Mali İşler Müdürü Görev Tanımı

Mali İşler Müdürü görev tanımını içeren formdur.

0

14.99 TL

Son güncellenme 08 October 2019 Tuesday
Mali İşler Müdürü görev tanımını içeren formdur.

100 TL ve Üzeri Alışverişlerde Kargo Ücretsiz

Kaizen Hata Öğrenim Kartı

Kaizen Tek Nokta Hata Öğrenim Kartı formudur.

0

4.99 TL

Son güncellenme 18 April 2019 Thursday
Kaizen Tek Nokta Hata Öğrenim Kartı formudur.
İyileştirme Önerisi Formu

Ürün iyileştirme önerisi için kullanılan formdur.

0

14.99 TL

Son güncellenme 18 April 2019 Thursday
Ürün iyileştirme önerisi için kullanılan formdur.
İnsan Kaynakları Müdürü Görev Tanımı

İnsan Kaynakları Müdürü Görev Tanımlarını içeren form örneğidir.

0

4.99 TL

Son güncellenme 18 April 2019 Thursday
İnsan Kaynakları Müdürü Görev Tanımlarını içeren form örneğidir.
İnsan Kaynakları El Kitabı

İnsan Kaynaklarının görev, yetkinlik ve sorumluluklarını kapsayan el kitabıdır.

0

16.99 TL

Son güncellenme 18 April 2019 Thursday
İnsan Kaynaklarının görev, yetkinlik ve sorumluluklarını kapsayan el kitabıdır.
Disiplin Yönetmeliği

Disiplin cezalarını, disiplin yetki ve sorumluluklarını, disiplin kurulu ve görevini, disiplin sisteminin işleyiş sürecini içeren disiplin yönetmeliğidir.

0

16.99 TL

Son güncellenme 18 April 2019 Thursday
Disiplin cezalarını, disiplin yetki ve sorumluluklarını, disiplin kurulu ve görevini, disiplin sisteminin işleyiş sürecini içeren disiplin yönetmeliğidir.
Uzman Hekim Görev Tanımı (HASTANE)

Hastanede çalışan başhekim yetki ve sorumluluklarının belirlendiği örnek bir görev tanımıdır.

0

2.99 TL

Son güncellenme 18 April 2019 Thursday
Hastanede çalışan başhekim yetki ve sorumluluklarının belirlendiği örnek bir görev tanımıdır.
Servis Hemşiresi Görev Tanımı (HASTANE)

Hastanede çalışan servis hemşiresinin yetki ve sorumluluklarının belirlendiği örnek bir görev tanımıdır.

0

4.99 TL

Son güncellenme 18 April 2019 Thursday
Hastanede çalışan servis hemşiresinin yetki ve sorumluluklarının belirlendiği örnek bir görev tanımıdır.
Malzeme Zimmet Formu (HASTANE)

Hastanelerde malzeme zimmetini kontrol ve taahhüt etmek ve kayıt altına almakta kullanılan bir formdur.

0

2.99 TL

Son güncellenme 18 April 2019 Thursday
Hastanelerde malzeme zimmetini kontrol ve taahhüt etmek ve kayıt altına almakta kullanılan bir formdur.
Çalışan Memnuniyeti Anketi (HASTANE)

Hastaneler için çalışan memnuniyeti değerlendirmesi amacıyla kullanılan bir ankettir.

0

2.99 TL

Son güncellenme 18 April 2019 Thursday
Hastaneler için çalışan memnuniyeti değerlendirmesi amacıyla kullanılan bir ankettir.
Yıllık Eğitim Planı (HASTANE)

Hastaneler için yıllık eğitim planı dokümanıdır.

0

16.99 TL

Son güncellenme 18 April 2019 Thursday
Hastaneler için yıllık eğitim planı dokümanıdır.
Atık Toplama Kontrol Formu (HASTANE)

Hastanelerde toplanan atıkları kontrol etmek için kayıt altına almak da kullanılan bir formdur.

0

2.99 TL

Son güncellenme 18 April 2019 Thursday
Hastanelerde toplanan atıkları kontrol etmek için kayıt altına almak da kullanılan bir formdur.
Acil Durum Planı (HASTANE)

Hastaneler için Acil Durum Planı Dokümanıdır.

0

49.99 TL

Son güncellenme 18 April 2019 Thursday
Hastaneler için Acil Durum Planı Dokümanıdır.
Hemşirelik Hizmetleri Yöneticisi Görev Tanımı (HASTANE)

Hastanede çalışan hemşirelik hizmetleri yöneticisi görev tanımının belirlendiği örnek bir görev tanımıdır.

0

16.99 TL

Son güncellenme 18 April 2019 Thursday
Hastanede çalışan hemşirelik hizmetleri yöneticisi görev tanımının belirlendiği örnek bir görev tanımıdır.
Hastaneler için Tahliye Prosedürü

Hastanelerde tahliyeyi sağlamak için kullanılan bir prosedür örneğidir.

0

16.99 TL

Son güncellenme 18 April 2019 Thursday
Hastanelerde tahliyeyi sağlamak için kullanılan bir prosedür örneğidir.
Sürveyans Takip Formu (HASTANE)

Hastane için sürveyans takıp formu.

0

2.99 TL

Son güncellenme 18 April 2019 Thursday
Hastane için sürveyans takıp formu.
Oryantasyon Eğitimi ve Değerlendirme Formu (HASTANE)

Hastaneler için oryantasyon eğitimi ve değerlendirme amacıyla kullanılan bir form örneğidir.

0

2.99 TL

Son güncellenme 18 April 2019 Thursday
Hastaneler için oryantasyon eğitimi ve değerlendirme amacıyla kullanılan bir form örneğidir.
Hastaneler İçin Atık Yönetim Prosedürü

Atıkların yönetilmesi amacıyla kullanılan bir prosedür örneğidir.

0

16.99 TL

Son güncellenme 18 April 2019 Thursday
Atıkların yönetilmesi amacıyla kullanılan bir prosedür örneğidir.
Eğitim Hemşiresi Görev Tanımı (HASTANE)

Hastanede çalışan eğitim hemşiresi yetki ve sorumluluklarının belirlendiği örnek bir görev tanımıdır.

0

4.99 TL

Son güncellenme 19 April 2019 Friday
Hastanede çalışan eğitim hemşiresi yetki ve sorumluluklarının belirlendiği örnek bir görev tanımıdır.
Başhekim Görev Tanımı (HASTANE)

Hastanede çalışan başhekim yetki ve sorumluluklarının belirlendiği örnek bir görev tanımıdır.

0

4.99 TL

Son güncellenme 19 April 2019 Friday
Hastanede çalışan başhekim yetki ve sorumluluklarının belirlendiği örnek bir görev tanımıdır.
Ameliyathane Sorumlu Hemşiresi (HASTANE)

Hastanede çalışan ameliyathane sorumlu hemşiresi yetki ve sorumluluklarının belirlendiği örnek bir görev tanımıdır.

0

4.99 TL

Son güncellenme 19 April 2019 Friday
Hastanede çalışan ameliyathane sorumlu hemşiresi yetki ve sorumluluklarının belirlendiği örnek bir görev tanımıdır.
Acil Tıp Teknisyeni (HASTANE)

Hastanede çalışan acil tıp teknisyeni yetki ve sorumluluklarının belirlendiği örnek bir görev tanımıdır.

0

4.99 TL

Son güncellenme 19 April 2019 Friday
Hastanede çalışan acil tıp teknisyeni yetki ve sorumluluklarının belirlendiği örnek bir görev tanımıdır.
Acil Servis Hasta Kabul Görevlisi Görev Tanımı (HASTANE)

Hastanede çalışan acil servis hasta kabul görevlisi yetki ve sorumluluklarının belirlendiği örnek bir görev tanımıdır.

0

4.99 TL

Son güncellenme 19 April 2019 Friday
Hastanede çalışan acil servis hasta kabul görevlisi yetki ve sorumluluklarının belirlendiği örnek bir görev tanımıdır.
Stratejik Plan Takip Formu

Stratejik plan hazırlama ve performans bazlı bütçeleme eğitim dokümanında kullanılan stratejik plan takip formudur.

0

2.99 TL

Son güncellenme 18 October 2019 Friday
Stratejik plan hazırlama ve performans bazlı bütçeleme eğitim dokümanında kullanılan stratejik plan takip formudur.

100 TL ve Üzeri Alışverişlerde Kargo Ücretsiz

Örnek Proje Hazırlama Formu

SigmaCenter tarafından verilen Proje Döngüsü Yönetimi Eğitiminde kullanılan örnek proje hazırlama formudur.

0

1.99 TL

Son güncellenme 19 April 2019 Friday
SigmaCenter tarafından verilen Proje Döngüsü Yönetimi Eğitiminde kullanılan örnek proje hazırlama formudur.
Mantıksal Çerçeve Formu

SigmaCenter tarafından verilen Proje Döngüsü Yönetimi Eğitiminde kullanılan mantıksal çerçeve formudur

0

1.99 TL

Son güncellenme 19 April 2019 Friday
SigmaCenter tarafından verilen Proje Döngüsü Yönetimi Eğitiminde kullanılan mantıksal çerçeve formudur
İnsan Tombalası Etkinliği Formu

SigmaCenter tarafından verilen Proje Döngüsü Yönetimi Eğitiminde kullanılan insan tombalası etkinliği formudur.

0

1.99 TL

Son güncellenme 19 April 2019 Friday
SigmaCenter tarafından verilen Proje Döngüsü Yönetimi Eğitiminde kullanılan insan tombalası etkinliği formudur.
Hayat Kutusu Etkinliği Formu

SigmaCenter tarafından verilen Proje Döngüsü Yönetimi Eğitiminde kullanılan hayat kutusu etkinliği formudur.

0

1.99 TL

Son güncellenme 19 April 2019 Friday
SigmaCenter tarafından verilen Proje Döngüsü Yönetimi Eğitiminde kullanılan hayat kutusu etkinliği formudur.
Tehlike Tanımlama ve Risk Değerlendirme Formu

İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tehlikelerin tanımlanması ve risklerin değerlendirilmesi amacıyla kullanılan bir form örneğidir.

0

2.99 TL

Son güncellenme 19 April 2019 Friday
İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tehlikelerin tanımlanması ve risklerin değerlendirilmesi amacıyla kullanılan bir form örneğidir.
Risk Değerlendirme Prosedürü

İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tehlikelerin tanımlanması ve risklerin değerlendirilmesi amacıyla kullanılan bir prosedür örneğidir.

0

11.99 TL

Son güncellenme 19 April 2019 Friday
İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tehlikelerin tanımlanması ve risklerin değerlendirilmesi amacıyla kullanılan bir prosedür örneğidir.
Kontrol Planları Seti (ISICAM)

ISO 9001:2008 standardı şartları doğrultusunda Isıcam sektörüne özel hazırlanmış, üretim yapıldıktan sonra müşteriye gitmeden son kontrol sırasında dikkat edilmesi gereken noktaları öneren yol gösterici bir son kontrol planı örneğidir.

0

7.99 TL

Son güncellenme 19 April 2019 Friday
ISO 9001:2008 standardı şartları doğrultusunda Isıcam sektörüne özel hazırlanmış, üretim yapıldıktan sonra müşteriye gitmeden son kontrol sırasında dikkat edilmesi gereken noktaları öneren yol gösterici bir son kontrol planı örneğidir.
Üretim Kontrol Planı (ISICAM)

ISO 9001:2008 standardı şartları doğrultusunda Isıcam sektörüne özel hazırlanmış, üretim sırasında dikkat edilmesi gereken noktaları öneren yol gösterici bir üretim kontrol planı örneğidir.

0

7.99 TL

Son güncellenme 19 April 2019 Friday
ISO 9001:2008 standardı şartları doğrultusunda Isıcam sektörüne özel hazırlanmış, üretim sırasında dikkat edilmesi gereken noktaları öneren yol gösterici bir üretim kontrol planı örneğidir.
Giriş Kontrol Planı (ISICAM)

ISO 9001:2008 standardı şartları doğrultusunda Isıcam sektörüne özel hazırlanmış, gelen malzemelerin kontrolünü sırasında dikkat edilmesi gereken noktaları öneren yol gösterici bir giriş kontrol planı örneğidir.

0

7.99 TL

Son güncellenme 19 April 2019 Friday
ISO 9001:2008 standardı şartları doğrultusunda Isıcam sektörüne özel hazırlanmış, gelen malzemelerin kontrolünü sırasında dikkat edilmesi gereken noktaları öneren yol gösterici bir giriş kontrol planı örneğidir.
Kaplamalı Cam Taşlama Makinesi İş Talimatı (ISICAM)

ISO 9001:2008 standardı şartları doğrultusunda Isıcam sektörüne özel hazırlanmış, Kaplamalı Cam Taşlama Makinesi kullanma sürecinde dikkat edilmesi gereken noktalara dikkat çeken yol gösterici bir talimat örneğidir.

0

6.99 TL

Son güncellenme 19 April 2019 Friday
ISO 9001:2008 standardı şartları doğrultusunda Isıcam sektörüne özel hazırlanmış, Kaplamalı Cam Taşlama Makinesi kullanma sürecinde dikkat edilmesi gereken noktalara dikkat çeken yol gösterici bir talimat örneğidir.
Isıcam Kenar Kaplama İş Talimatı (ISICAM)

ISO 9001:2008 standardı şartları doğrultusunda Isıcam sektörüne özel hazırlanmış, Isıcam Kenar Kaplama sürecinde dikkat edilmesi gereken noktalara dikkat çeken yol gösterici bir talimat örneğidir.

0

6.99 TL

Son güncellenme 19 April 2019 Friday
ISO 9001:2008 standardı şartları doğrultusunda Isıcam sektörüne özel hazırlanmış, Isıcam Kenar Kaplama sürecinde dikkat edilmesi gereken noktalara dikkat çeken yol gösterici bir talimat örneğidir.
Yıkama ve Çıtanın Birleştirilmesi İş Talimatı (ISICAM)

ISO 9001:2008 standardı şartları doğrultusunda Isıcam sektörüne özel hazırlanmış, Yıkama ve Çıtanın Birleştirilmesi sürecinde dikkat edilmesi gereken noktalara dikkat çeken yol gösterici bir talimat örneğidir.

0

6.99 TL

Son güncellenme 19 April 2019 Friday
ISO 9001:2008 standardı şartları doğrultusunda Isıcam sektörüne özel hazırlanmış, Yıkama ve Çıtanın Birleştirilmesi sürecinde dikkat edilmesi gereken noktalara dikkat çeken yol gösterici bir talimat örneğidir.
Butil Çekme İş Talimatı (ISICAM)

ISO 9001:2008 standardı şartları doğrultusunda Isıcam sektörüne özel hazırlanmış, Butil Çekme sürecinde dikkat edilmesi gereken noktalara dikkat çeken yol gösterici bir talimat örneğidir.

0

6.99 TL

Son güncellenme 19 April 2019 Friday
ISO 9001:2008 standardı şartları doğrultusunda Isıcam sektörüne özel hazırlanmış, Butil Çekme sürecinde dikkat edilmesi gereken noktalara dikkat çeken yol gösterici bir talimat örneğidir.
Çıta Kesme ve Nem Alıcı Dolum İş Talimatı (ISICAM)

ISO 9001:2008 standardı şartları doğrultusunda Isıcam sektörüne özel hazırlanmış, Çıta Kesme ve Nem Alıcı Dolum sürecinde dikkat edilmesi gereken noktalara dikkat çeken yol gösterici bir talimat örneğidir.

0

6.99 TL

Son güncellenme 19 April 2019 Friday
ISO 9001:2008 standardı şartları doğrultusunda Isıcam sektörüne özel hazırlanmış, Çıta Kesme ve Nem Alıcı Dolum sürecinde dikkat edilmesi gereken noktalara dikkat çeken yol gösterici bir talimat örneğidir.
Cam Kesme İş Talimatı (ISICAM)

ISO 9001:2008 standardı şartları doğrultusunda Isıcam sektörüne özel hazırlanmış, Cam Kesme sürecinde dikkat edilmesi gereken noktalara dikkat çeken yol gösterici bir talimat örneğidir.

0

6.99 TL

Son güncellenme 19 April 2019 Friday
ISO 9001:2008 standardı şartları doğrultusunda Isıcam sektörüne özel hazırlanmış, Cam Kesme sürecinde dikkat edilmesi gereken noktalara dikkat çeken yol gösterici bir talimat örneğidir.
Argon Gaz Dolum Cihazı Kullanma ve Bakım Talimatı (ISICAM)

ISO 9001:2008 standardı şartları doğrultusunda Isıcam sektörüne özel hazırlanmış, argon gaz dolum cihazı kullanma ve bakım sürecinde dikkat edilmesi gereken noktalara dikkat çeken yol gösterici bir talimat örneğidir.

0

6.99 TL

Son güncellenme 19 April 2019 Friday
ISO 9001:2008 standardı şartları doğrultusunda Isıcam sektörüne özel hazırlanmış, argon gaz dolum cihazı kullanma ve bakım sürecinde dikkat edilmesi gereken noktalara dikkat çeken yol gösterici bir talimat örneğidir.
Saf Su İmal Cihazının Kullanma ve Bakım Talimatı (ISICAM)

ISO 9001:2008 standardı şartları doğrultusunda Isıcam sektörüne özel hazırlanmış, saf su imal cihazının kullanma ve bakım sürecinde dikkat edilmesi gereken noktalara dikkat çeken yol gösterici bir talimat örneğidir.

0

6.99 TL

Son güncellenme 19 April 2019 Friday
ISO 9001:2008 standardı şartları doğrultusunda Isıcam sektörüne özel hazırlanmış, saf su imal cihazının kullanma ve bakım sürecinde dikkat edilmesi gereken noktalara dikkat çeken yol gösterici bir talimat örneğidir.
Elektirikli Halatlı Vinçler Kullanma ve Bakım Talimatı (ISICAM)

ISO 9001:2008 standardı şartları doğrultusunda Isıcam sektörüne özel hazırlanmış, Elektrikli Halatlı Vinçler Kullanma ve Bakım sürecinde dikkat edilmesi gereken noktalara dikkat çeken yol gösterici bir talimat örneğidir.

0

6.99 TL

Son güncellenme 19 April 2019 Friday
ISO 9001:2008 standardı şartları doğrultusunda Isıcam sektörüne özel hazırlanmış, Elektrikli Halatlı Vinçler Kullanma ve Bakım sürecinde dikkat edilmesi gereken noktalara dikkat çeken yol gösterici bir talimat örneğidir.
Temizlik Talimatı (ISICAM)

ISO 9001:2008 standardı şartları doğrultusunda Isıcam sektörüne özel hazırlanmış, üretim sahası ve makinelerin temizliği sürecinde dikkat edilmesi gereken noktalara dikkat çeken yol gösterici bir talimat örneğidir.

0

6.99 TL

Son güncellenme 19 April 2019 Friday
ISO 9001:2008 standardı şartları doğrultusunda Isıcam sektörüne özel hazırlanmış, üretim sahası ve makinelerin temizliği sürecinde dikkat edilmesi gereken noktalara dikkat çeken yol gösterici bir talimat örneğidir.
Düzcam ve Isıcam Taşıma Talimatı (ISICAM)

ISO 9001:2008 standardı şartları doğrultusunda Isıcam sektörüne özel hazırlanmış, düzcam ve ısıcam taşıma sürecinde dikkat edilmesi gereken noktalara dikkat çeken yol gösterici bir talimat örneğidir.

0

6.99 TL

Son güncellenme 19 April 2019 Friday
ISO 9001:2008 standardı şartları doğrultusunda Isıcam sektörüne özel hazırlanmış, düzcam ve ısıcam taşıma sürecinde dikkat edilmesi gereken noktalara dikkat çeken yol gösterici bir talimat örneğidir.
Isıcam Stoklama,Yükleme ve Sevkiyatı Talimatı (ISICAM)

ISO 9001:2008 standardı şartları doğrultusunda Isıcam sektörüne özel hazırlanmış, ısıcam stoklama, yükleme ve sevkiyatı sürecinde dikkat edilmesi gereken noktalara dikkat çeken yol gösterici bir talimat örneğidir.

0

6.99 TL

Son güncellenme 19 April 2019 Friday
ISO 9001:2008 standardı şartları doğrultusunda Isıcam sektörüne özel hazırlanmış, ısıcam stoklama, yükleme ve sevkiyatı sürecinde dikkat edilmesi gereken noktalara dikkat çeken yol gösterici bir talimat örneğidir.
Düzcam Kabulü,Stoklama ve Sevkiyatı Talimatı (ISICAM)

ISO 9001:2008 standardı şartları doğrultusunda Isıcam sektörüne özel hazırlanmış, düzcam kabulü, stoklama ve sevkiyatı sürecinde dikkat edilmesi gereken noktalara dikkat çeken yol gösterici bir talimat örneğidir.

0

6.99 TL

Son güncellenme 19 April 2019 Friday
ISO 9001:2008 standardı şartları doğrultusunda Isıcam sektörüne özel hazırlanmış, düzcam kabulü, stoklama ve sevkiyatı sürecinde dikkat edilmesi gereken noktalara dikkat çeken yol gösterici bir talimat örneğidir.
Kompresör Makinası Kullanma ve Bakım Talimatı (ISICAM)

ISO 9001:2008 standardı şartları doğrultusunda Isıcam sektörüne özel hazırlanmış, kompresör makinesi kullanma ve bakım sürecinde dikkat edilmesi gereken noktalara dikkat çeken yol gösterici bir talimat örneğidir.

0

6.99 TL

Son güncellenme 19 April 2019 Friday
ISO 9001:2008 standardı şartları doğrultusunda Isıcam sektörüne özel hazırlanmış, kompresör makinesi kullanma ve bakım sürecinde dikkat edilmesi gereken noktalara dikkat çeken yol gösterici bir talimat örneğidir.
Isıcam Kenar Kaplama Makinası Kullanma ve Bakım Talimatı (ISICAM)

ISO 9001:2008 standardı şartları doğrultusunda Isıcam sektörüne özel hazırlanmış, ısıcam kenar kaplama makinesi kullanma ve bakım sürecinde dikkat edilmesi gereken noktalara dikkat çeken yol gösterici bir talimat örneğidir.

0

6.99 TL

Son güncellenme 19 April 2019 Friday
ISO 9001:2008 standardı şartları doğrultusunda Isıcam sektörüne özel hazırlanmış, ısıcam kenar kaplama makinesi kullanma ve bakım sürecinde dikkat edilmesi gereken noktalara dikkat çeken yol gösterici bir talimat örneğidir.
Pres Makinası Kullanma ve Bakım Talimatı (ISICAM)

ISO 9001:2008 standardı şartları doğrultusunda Isıcam sektörüne özel hazırlanmış, pres makinesi kullanma ve bakım sürecinde dikkat edilmesi gereken noktalara dikkat çeken yol gösterici bir talimat örneğidir.

0

6.99 TL

Son güncellenme 19 April 2019 Friday
ISO 9001:2008 standardı şartları doğrultusunda Isıcam sektörüne özel hazırlanmış, pres makinesi kullanma ve bakım sürecinde dikkat edilmesi gereken noktalara dikkat çeken yol gösterici bir talimat örneğidir.
Yıkama Makinası Kullanma ve Bakım Talimatı (ISICAM)

ISO 9001:2008 standardı şartları doğrultusunda Isıcam sektörüne özel hazırlanmış, yıkama makinesi kullanma ve bakım sürecinde dikkat edilmesi gereken noktalara dikkat çeken yol gösterici bir talimat örneğidir.

0

6.99 TL

Son güncellenme 19 April 2019 Friday
ISO 9001:2008 standardı şartları doğrultusunda Isıcam sektörüne özel hazırlanmış, yıkama makinesi kullanma ve bakım sürecinde dikkat edilmesi gereken noktalara dikkat çeken yol gösterici bir talimat örneğidir.
Kaplamalı Cam Traşlama Makinası Kullanma ve Bakım Talimatı (ISICAM)

ISO 9001:2008 standardı şartları doğrultusunda Isıcam sektörüne özel hazırlanmış, kaplamalı cam tıraşlama makinesi kullanma ve bakım talimatı sürecinde dikkat edilmesi gereken noktalara dikkat çeken yol gösterici bir talimat örneğidir.

0

6.99 TL

Son güncellenme 19 April 2019 Friday
ISO 9001:2008 standardı şartları doğrultusunda Isıcam sektörüne özel hazırlanmış, kaplamalı cam tıraşlama makinesi kullanma ve bakım talimatı sürecinde dikkat edilmesi gereken noktalara dikkat çeken yol gösterici bir talimat örneğidir.
Butyl Çekme Makinası Kullanma ve Bakım Talimatı (ISICAM)

ISO 9001:2008 standardı şartları doğrultusunda Isıcam sektörüne özel hazırlanmış, Butyl çekme makinesi kullanma ve bakım sürecinde dikkat edilmesi gereken noktalara dikkat çeken yol gösterici bir talimat örneğidir.

0

6.99 TL

Son güncellenme 19 April 2019 Friday
ISO 9001:2008 standardı şartları doğrultusunda Isıcam sektörüne özel hazırlanmış, Butyl çekme makinesi kullanma ve bakım sürecinde dikkat edilmesi gereken noktalara dikkat çeken yol gösterici bir talimat örneğidir.
Çıta Kesme ve Nem alıcı Dolum Hattı Kullanma ve Bakım Talimatı (ISICAM)

ISO 9001:2008 standardı şartları doğrultusunda Isıcam sektörüne özel hazırlanmış, çıta kesme ve nem alıcı dolum hattı kullanma ve bakım sürecinde dikkat edilmesi gereken noktalara dikkat çeken yol gösterici bir talimat örneğidir.

0

6.99 TL

Son güncellenme 19 April 2019 Friday
ISO 9001:2008 standardı şartları doğrultusunda Isıcam sektörüne özel hazırlanmış, çıta kesme ve nem alıcı dolum hattı kullanma ve bakım sürecinde dikkat edilmesi gereken noktalara dikkat çeken yol gösterici bir talimat örneğidir.
Kesim Masası Kullanma ve Bakım Talimatı (ISICAM)

ISO 9001:2008 standardı şartları doğrultusunda Isıcam sektörüne özel hazırlanmış, kesim masası kullanma ve bakım sürecinde dikkat edilmesi gereken noktalara dikkat çeken yol gösterici bir talimat örneğidir.

0

6.99 TL

Son güncellenme 19 April 2019 Friday
ISO 9001:2008 standardı şartları doğrultusunda Isıcam sektörüne özel hazırlanmış, kesim masası kullanma ve bakım sürecinde dikkat edilmesi gereken noktalara dikkat çeken yol gösterici bir talimat örneğidir.
Gelen Malzeme Kayıt Formu (ISICAM)

Isıcam kalite yönetim sisteminde gelen malzemeleri kayıt altına almak için kullanılan bir formdur.

0

1.99 TL

Son güncellenme 19 April 2019 Friday
Isıcam kalite yönetim sisteminde gelen malzemeleri kayıt altına almak için kullanılan bir formdur.
Argon Gazı Dolum Cihazı Bakım Formu (ISICAM)

Isıcam kalite yönetim sisteminde argon gazı dolum cihaz bakımlarını kayıt altına almak için kullanılan bir formdur.

0

1.99 TL

Son güncellenme 19 April 2019 Friday
Isıcam kalite yönetim sisteminde argon gazı dolum cihaz bakımlarını kayıt altına almak için kullanılan bir formdur.
Değerlendirme Alanı Takip Listesi (ISICAM)

Isıcam kalite yönetim sisteminde değerlendirme alanındaki ürünleri kayıt altına almak için kullanılan bir formdur.

0

1.99 TL

Son güncellenme 19 April 2019 Friday
Isıcam kalite yönetim sisteminde değerlendirme alanındaki ürünleri kayıt altına almak için kullanılan bir formdur.
Düzcam-Ayna Sipariş Kayıt Föyü (ISICAM)

Isıcam kalite yönetim sisteminde düzcam- ayna siparişlerini kayıt altına almak için kullanılan bir formdur.

0

1.99 TL

Son güncellenme 19 April 2019 Friday
Isıcam kalite yönetim sisteminde düzcam- ayna siparişlerini kayıt altına almak için kullanılan bir formdur.
Tedarikçi Uygunsuzluk Formu (ISICAM)

Isıcam kalite yönetim sisteminde tedarikçiden gelen uygunsuzlukları kayıt altına almak için kullanılan bir formdur.

0

1.99 TL

Son güncellenme 19 April 2019 Friday
Isıcam kalite yönetim sisteminde tedarikçiden gelen uygunsuzlukları kayıt altına almak için kullanılan bir formdur.
Isıcam Üretim İzleme Formu (ISICAM)

Isıcam kalite yönetim sisteminde ısıcam üretimini kayıt altına almak için kullanılan bir formdur.

0

1.99 TL

Son güncellenme 19 April 2019 Friday
Isıcam kalite yönetim sisteminde ısıcam üretimini kayıt altına almak için kullanılan bir formdur.
Isıcam Sipariş Listesi (ISICAM)

Isıcam kalite yönetim sisteminde ısıcam siparişlerini kayıt altına almak için kullanılan bir formdur.

0

1.99 TL

Son güncellenme 25 April 2019 Thursday
Isıcam kalite yönetim sisteminde ısıcam siparişlerini kayıt altına almak için kullanılan bir formdur.
Laboratuvar Testleri Kontrol Formu (ISICAM)

Isıcam kalite yönetim sisteminde laboratuvarda yapılan testleri kayıt altına almak için kullanılan bir formdur.

0

1.99 TL

Son güncellenme 25 April 2019 Thursday
Isıcam kalite yönetim sisteminde laboratuvarda yapılan testleri kayıt altına almak için kullanılan bir formdur.
Kompresör Makinesi Bakım Formu (ISICAM)

Isıcam kalite yönetim sisteminde kompresör makinesi bakımlarını kayıt altına almak için kullanılan bir formdur.

0

1.99 TL

Son güncellenme 25 April 2019 Thursday
Isıcam kalite yönetim sisteminde kompresör makinesi bakımlarını kayıt altına almak için kullanılan bir formdur.
Isıcam Kenar Kaplama Makinesi Bakım Formu (ISICAM)

Isıcam kalite yönetim sisteminde ısıcam kenar kaplama makinesi bakımlarını kayıt altına almak için kullanılan bir formdur.

0

1.99 TL

Son güncellenme 25 April 2019 Thursday
Isıcam kalite yönetim sisteminde ısıcam kenar kaplama makinesi bakımlarını kayıt altına almak için kullanılan bir formdur.
Pres Makinesi Bakım Formu (ISICAM)

Isıcam kalite yönetim sisteminde pres makinesi bakımlarını kayıt altına almak için kullanılan bir formdur.

0

1.99 TL

Son güncellenme 25 April 2019 Thursday
Isıcam kalite yönetim sisteminde pres makinesi bakımlarını kayıt altına almak için kullanılan bir formdur.
Yıkama Makinesi Bakım Formu (ISICAM)

Isıcam kalite yönetim sisteminde yıkama makinesi bakımlarını kayıt altına almak için kullanılan bir formdur.

0

1.99 TL

Son güncellenme 25 April 2019 Thursday
Isıcam kalite yönetim sisteminde yıkama makinesi bakımlarını kayıt altına almak için kullanılan bir formdur.
Kaplamalı Cam Tıraşlama Makinesi Bakım Formu (ISICAM)

Isıcam kalite yönetim sisteminde kaplamalı cam tıraşlama makinesi bakımlarını kayıt altına almak için kullanılan bir formdur.

0

1.99 TL

Son güncellenme 25 April 2019 Thursday
Isıcam kalite yönetim sisteminde kaplamalı cam tıraşlama makinesi bakımlarını kayıt altına almak için kullanılan bir formdur.
Butyl Çekme Makinesi Bakım Formu (ISICAM)

Isıcam kalite yönetim sisteminde Butyl çekme makinesi bakımlarını kayıt altına almak için kullanılan bir formdur.

0

1.99 TL

Son güncellenme 25 April 2019 Thursday
Isıcam kalite yönetim sisteminde Butyl çekme makinesi bakımlarını kayıt altına almak için kullanılan bir formdur.
Çıta Kesme ve Nem Alıcı Dolum Hattı Bakım Formu (ISICAM)

Isıcam kalite yönetim sisteminde çıta kesme ve nem alıcı dolum hattı bakımlarını kayıt altına almak için kullanılan bir formdur.

0

1.99 TL

Son güncellenme 25 April 2019 Thursday
Isıcam kalite yönetim sisteminde çıta kesme ve nem alıcı dolum hattı bakımlarını kayıt altına almak için kullanılan bir formdur.
Kesim Masası Bakım Formu (ISICAM)

Isıcam kalite yönetim sisteminde kesim masası bakımlarını kayıt altına almak için kullanılan bir formdur.

0

1.99 TL

Son güncellenme 25 April 2019 Thursday
Isıcam kalite yönetim sisteminde kesim masası bakımlarını kayıt altına almak için kullanılan bir formdur.
Bakım Planı Formu (ISICAM)

Isıcam kalite yönetim sisteminde makinelerin bakımlarını kayıt altına almak için kullanılan bir formdur.

0

1.99 TL

Son güncellenme 25 April 2019 Thursday
Isıcam kalite yönetim sisteminde makinelerin bakımlarını kayıt altına almak için kullanılan bir formdur.
Ustabaşı Görev Tanımı (ISICAM)

Isıcam üreticisi bir firmada çalışan ustabaşının yetki ve sorumluluklarının belirlendiği örnek bir görev tanımıdır.

0

4.99 TL

Son güncellenme 25 April 2019 Thursday
Isıcam üreticisi bir firmada çalışan ustabaşının yetki ve sorumluluklarının belirlendiği örnek bir görev tanımıdır.
Üretim Sorumlusu Görev Tanımı (ISICAM)

Isıcam üreticisi bir firmada çalışan üretim sorumlusunun yetki ve sorumluluklarının belirlendiği örnek bir görev tanımıdır.

0

4.99 TL

Son güncellenme 25 April 2019 Thursday
Isıcam üreticisi bir firmada çalışan üretim sorumlusunun yetki ve sorumluluklarının belirlendiği örnek bir görev tanımıdır.
İşletme Müdürü Görev Tanımı (ISICAM)

Isıcam üreticisi bir firmada çalışan işletme müdürünün yetki ve sorumluluklarının belirlendiği örnek bir görev tanımıdır.

0

4.99 TL

Son güncellenme 25 April 2019 Thursday
Isıcam üreticisi bir firmada çalışan işletme müdürünün yetki ve sorumluluklarının belirlendiği örnek bir görev tanımıdır.
Yönetim Temsilcisi Görev Tanımı (ISICAM)

Isıcam üreticisi bir firmada çalışan yönetim temsilcisinin yetki ve sorumluluklarının belirlendiği örnek bir görev tanımıdır.

0

4.99 TL

Son güncellenme 25 April 2019 Thursday
Isıcam üreticisi bir firmada çalışan yönetim temsilcisinin yetki ve sorumluluklarının belirlendiği örnek bir görev tanımıdır.
Genel Müdür Görev Tanımı (ISICAM)

Isıcam üreticisi bir firmada çalışan genel müdürün yetki ve sorumluluklarının belirlendiği örnek bir görev tanımıdır.

0

4.99 TL

Son güncellenme 25 April 2019 Thursday
Isıcam üreticisi bir firmada çalışan genel müdürün yetki ve sorumluluklarının belirlendiği örnek bir görev tanımıdır.
İlk Tip Testleri (CE Teknik Dosya)

CE teknik dosya hazırlama şartları doğrultusunda mermer sektöründe yapılması gereken testleri gösteren örnek bir dokümandır.

0

19.99 TL

Son güncellenme 25 April 2019 Thursday
CE teknik dosya hazırlama şartları doğrultusunda mermer sektöründe yapılması gereken testleri gösteren örnek bir dokümandır.
Temel Gereklilikler (CE Teknik Dosya)

CE teknik dosya hazırlama şartları doğrultusunda mermer sektörüne özel hazırlanmış yapı malzemelerine uygun olması gereken şartların anlatıldığını gösteren bir dokümandır.

0

19.99 TL

Son güncellenme 25 April 2019 Thursday
CE teknik dosya hazırlama şartları doğrultusunda mermer sektörüne özel hazırlanmış yapı malzemelerine uygun olması gereken şartların anlatıldığını gösteren bir dokümandır.
Şartnameler (CE Teknik Dosya)

CE teknik dosya hazırlama şartları doğrultusunda Mermer sektöründe kullanılan şartnameleri gösteren dokümandır.

0

5.99 TL

Son güncellenme 25 April 2019 Thursday
CE teknik dosya hazırlama şartları doğrultusunda Mermer sektöründe kullanılan şartnameleri gösteren dokümandır.
Üretim Kontrol Planı (CE Teknik Dosya)

CE teknik dosya hazırlama şartları doğrultusunda mermer sektörüne özel hazırlanmış üretim sürecinde yapılan kontrollerin planlanarak izlendiği bir dokümandır.

0

9.99 TL

Son güncellenme 25 April 2019 Thursday
CE teknik dosya hazırlama şartları doğrultusunda mermer sektörüne özel hazırlanmış üretim sürecinde yapılan kontrollerin planlanarak izlendiği bir dokümandır.
Girdi Kontrol Planı (CE Teknik Dosya)

CE teknik dosya hazırlama şartları doğrultusunda mermer sektörüne özel hazırlanmış girdilerin kontrolünü sağlayan bir dokümandır.

0

9.99 TL

Son güncellenme 25 April 2019 Thursday
CE teknik dosya hazırlama şartları doğrultusunda mermer sektörüne özel hazırlanmış girdilerin kontrolünü sağlayan bir dokümandır.
Üretim Prosesi (CE Teknik Dosya)

CE teknik dosya hazırlama şartları doğrultusunda mermer sektörüne özel hazırlanmış ürün prosesinin aşamalarını gösteren bir dokümandır.

0

9.99 TL

Son güncellenme 25 April 2019 Thursday
CE teknik dosya hazırlama şartları doğrultusunda mermer sektörüne özel hazırlanmış ürün prosesinin aşamalarını gösteren bir dokümandır.
Ürün Tanımı (CE Teknik Dosya)

CE teknik dosya hazırlama şartları doğrultusunda mermer sektörüne özel hazırlanmış ürün özelliklerini gösteren bir dokümandır.

0

19.99 TL

Son güncellenme 25 April 2019 Thursday
CE teknik dosya hazırlama şartları doğrultusunda mermer sektörüne özel hazırlanmış ürün özelliklerini gösteren bir dokümandır.
AT Uygunluk Beyanı (İngilizce)

CE teknik dosya hazırlama şartları doğrultusunda mermer sektörüne özel hazırlanmış AT uygunluk beyanı (İngilizce) örneğidir.

0

44.99 TL

Son güncellenme 25 April 2019 Thursday
CE teknik dosya hazırlama şartları doğrultusunda mermer sektörüne özel hazırlanmış AT uygunluk beyanı (İngilizce) örneğidir.
AT Uygunluk Beyanı (Türkçe)

CE teknik dosya hazırlama şartları doğrultusunda mermer sektörüne özel hazırlanmış AT uygunluk beyanı (Türkçe) örneğidir.

0

39.99 TL

Son güncellenme 25 April 2019 Thursday
CE teknik dosya hazırlama şartları doğrultusunda mermer sektörüne özel hazırlanmış AT uygunluk beyanı (Türkçe) örneğidir.
İşe Alma Talimatı (İnşaat)

ISO 9001:2008 standardı şartları doğrultusunda inşaat sektörüne özel hazırlanmış, kanunlar göz önünde bulundurularak işe alma konusunda dikkat edilmesi gereken noktalara dikkat çeken yol gösterici bir talimat örneğidir.

0

6.99 TL

Son güncellenme 25 April 2019 Thursday
ISO 9001:2008 standardı şartları doğrultusunda inşaat sektörüne özel hazırlanmış, kanunlar göz önünde bulundurularak işe alma konusunda dikkat edilmesi gereken noktalara dikkat çeken yol gösterici bir talimat örneğidir.
İzin Formu (İnşaat)

ISO 9001:2008 standardı şartları doğrultusunda inşaat sektörüne özel hazırlanmış, izin almak için kullanılan kolay uygulanabilir bir form örneğidir.

0

2.99 TL

Son güncellenme 25 April 2019 Thursday
ISO 9001:2008 standardı şartları doğrultusunda inşaat sektörüne özel hazırlanmış, izin almak için kullanılan kolay uygulanabilir bir form örneğidir.
Yıllık Ücretli İzin Formu (İnşaat)

ISO 9001:2008 standardı şartları doğrultusunda inşaat sektörüne özel hazırlanmış, yıllık ücretli alınan izinlerin takibini sağlayan kolay uygulanabilir bir form örneğidir.

0

2.99 TL

Son güncellenme 25 April 2019 Thursday
ISO 9001:2008 standardı şartları doğrultusunda inşaat sektörüne özel hazırlanmış, yıllık ücretli alınan izinlerin takibini sağlayan kolay uygulanabilir bir form örneğidir.
İş Başvuru Formu (İnşaat)

ISO 9001:2008 standardı şartları doğrultusunda inşaat sektörüne özel hazırlanmış, işe başvurularının alınabilmesini sağlayan kolay uygulanabilir bir form örneğidir.

0

2.99 TL

Son güncellenme 25 April 2019 Thursday
ISO 9001:2008 standardı şartları doğrultusunda inşaat sektörüne özel hazırlanmış, işe başvurularının alınabilmesini sağlayan kolay uygulanabilir bir form örneğidir.
İhale Değerlendirme/Sonuç Formu (İnşaat)

ISO 9001:2008 standardı şartları doğrultusunda inşaat sektörüne özel hazırlanmış, ihale işleri sürecinin sonunda ihaleye giren firmaları ve fiyatları listelemeye yarayan uygulaması kolay bir formdur.

0

2.99 TL

Son güncellenme 25 April 2019 Thursday
ISO 9001:2008 standardı şartları doğrultusunda inşaat sektörüne özel hazırlanmış, ihale işleri sürecinin sonunda ihaleye giren firmaları ve fiyatları listelemeye yarayan uygulaması kolay bir formdur.
Malzeme Listesi (İnşaat)

ISO 9001:2008 standardı şartları doğrultusunda inşaat sektörüne özel hazırlanmış, her bir proje ya da iş için belirlenen malzemelerin fiyat ve özelliklerini listelemeye yarayan bir formdur.

0

2.99 TL

Son güncellenme 25 April 2019 Thursday
ISO 9001:2008 standardı şartları doğrultusunda inşaat sektörüne özel hazırlanmış, her bir proje ya da iş için belirlenen malzemelerin fiyat ve özelliklerini listelemeye yarayan bir formdur.
İhale Bilgi Formu (İnşaat)

ISO 9001:2008 standardı şartları doğrultusunda inşaat sektörüne özel hazırlanmış, ihale işleri sürecinin başlangıcında bilgileri sorgulamaya ve kaydetmeye yarayan uygulaması kolay bir formdur.

0

2.99 TL

Son güncellenme 25 April 2019 Thursday
ISO 9001:2008 standardı şartları doğrultusunda inşaat sektörüne özel hazırlanmış, ihale işleri sürecinin başlangıcında bilgileri sorgulamaya ve kaydetmeye yarayan uygulaması kolay bir formdur.
Sipariş Formu (İnşaat)

ISO 9001:2008 standardı şartları doğrultusunda inşaat sektörüne özel hazırlanmış, eksiksiz ve doğru sipariş verebilmeyi sağlayan kolay uygulanabilir bir form örneğidir.

0

2.99 TL

Son güncellenme 25 April 2019 Thursday
ISO 9001:2008 standardı şartları doğrultusunda inşaat sektörüne özel hazırlanmış, eksiksiz ve doğru sipariş verebilmeyi sağlayan kolay uygulanabilir bir form örneğidir.
İzin Talimatı (İnşaat)

ISO 9001:2008 standardı şartları doğrultusunda inşaat sektörüne özel hazırlanmış, kanunlar göz önünde bulundurularak izin alma konusunda dikkat edilmesi gereken noktalara dikkat çeken yol gösterici bir talimat örneğidir.

0

5.99 TL

Son güncellenme 25 April 2019 Thursday
ISO 9001:2008 standardı şartları doğrultusunda inşaat sektörüne özel hazırlanmış, kanunlar göz önünde bulundurularak izin alma konusunda dikkat edilmesi gereken noktalara dikkat çeken yol gösterici bir talimat örneğidir.
İç İletişim Talimatı (İnşaat)

ISO 9001:2008 standardı şartları doğrultusunda inşaat sektörüne özel hazırlanmış, işletme içinde iyi bir iletişim sisteminin sağlanması için yol gösterici bir talimat örneğidir.

0

5.99 TL

Son güncellenme 25 April 2019 Thursday
ISO 9001:2008 standardı şartları doğrultusunda inşaat sektörüne özel hazırlanmış, işletme içinde iyi bir iletişim sisteminin sağlanması için yol gösterici bir talimat örneğidir.
Disiplin Talimatı (İnşaat)

ISO 9001:2008 standardı şartları doğrultusunda inşaat sektörüne özel hazırlanmış, çalışma düzenine ilişkin kuralları ve bu kuralların bozulmasına yönelik olası davranışlara uygulanacak yaptırımların belirlendiği sağlıklı bir çalışma sistemi oluşturmak ve çalışma sisteminin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla kullanılan bir talimattır.

0

5.99 TL

Son güncellenme 25 April 2019 Thursday
ISO 9001:2008 standardı şartları doğrultusunda inşaat sektörüne özel hazırlanmış, çalışma düzenine ilişkin kuralları ve bu kuralların bozulmasına yönelik olası davranışlara uygulanacak yaptırımların belirlendiği sağlıklı bir çalışma sistemi oluşturmak ve çalışma sisteminin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla kullanılan bir talimattır.
Çalışma Süreleri Talimatı (İnşaat)

ISO 9001:2008 standardı şartları doğrultusunda inşaat sektörüne özel hazırlanmış, çalışma sürelerinin ve saatlerinin belirlendiği yol gösterici bir talimat örneğidir.

0

5.99 TL

Son güncellenme 25 April 2019 Thursday
ISO 9001:2008 standardı şartları doğrultusunda inşaat sektörüne özel hazırlanmış, çalışma sürelerinin ve saatlerinin belirlendiği yol gösterici bir talimat örneğidir.
Malzeme Kabul ve Depolama Talimatı (İnşaat)

ISO 9001:2008 standardı şartları doğrultusunda inşaat sektörüne özel hazırlanmış, malzeme kabulü ve depolanması sürecinde dikkat edilmesi gereken noktalara dikkat çeken yol gösterici bir talimat örneğidir.

0

5.99 TL

Son güncellenme 25 April 2019 Thursday
ISO 9001:2008 standardı şartları doğrultusunda inşaat sektörüne özel hazırlanmış, malzeme kabulü ve depolanması sürecinde dikkat edilmesi gereken noktalara dikkat çeken yol gösterici bir talimat örneğidir.
Yönetici Asistanı Görev Tanımı (İnşaat)

Bir inşaat firmasında çalışan yönetici asistanının yetki ve sorumluluklarının belirlendiği örnek bir görev tanımıdır.

0

4.99 TL

Son güncellenme 26 April 2019 Friday
Bir inşaat firmasında çalışan yönetici asistanının yetki ve sorumluluklarının belirlendiği örnek bir görev tanımıdır.
Muhasebe Müdürü Görev Tanımı (İnşaat)

Bir inşaat firmasında çalışan muhasebe müdürünün yetki ve sorumluluklarının belirlendiği örnek bir görev tanımıdır.

0

4.99 TL

Son güncellenme 26 April 2019 Friday
Bir inşaat firmasında çalışan muhasebe müdürünün yetki ve sorumluluklarının belirlendiği örnek bir görev tanımıdır.
Mali ve İdari İşler Şefi Görev Tanımı (İnşaat)

Bir inşaat firmasında çalışan mali ve idari işler şefinin yetki ve sorumluluklarının belirlendiği örnek bir görev tanımıdır.

0

4.99 TL

Son güncellenme 26 April 2019 Friday
Bir inşaat firmasında çalışan mali ve idari işler şefinin yetki ve sorumluluklarının belirlendiği örnek bir görev tanımıdır.
Şantiye Şefi Görev Tanımı (İnşaat)

Bir inşaat firmasında çalışan şantiye şefinin yetki ve sorumluluklarının belirlendiği örnek bir görev tanımıdır.

0

4.99 TL

Son güncellenme 26 April 2019 Friday
Bir inşaat firmasında çalışan şantiye şefinin yetki ve sorumluluklarının belirlendiği örnek bir görev tanımıdır.
Mimar Görev Tanımı (İnşaat)

Bir inşaat firmasında çalışan mimarın yetki ve sorumluluklarının belirlendiği örnek bir görev tanımıdır.

0

4.99 TL

Son güncellenme 26 April 2019 Friday
Bir inşaat firmasında çalışan mimarın yetki ve sorumluluklarının belirlendiği örnek bir görev tanımıdır.
Makine Mühendisi Görev Tanımı (İnşaat)

Bir inşaat firmasında çalışan makine mühendisinin yetki ve sorumluluklarının belirlendiği örnek bir görev tanımıdır.

0

4.99 TL

Son güncellenme 26 April 2019 Friday
Bir inşaat firmasında çalışan makine mühendisinin yetki ve sorumluluklarının belirlendiği örnek bir görev tanımıdır.
Topoğraf Görev Tanımı (İnşaat)

Bir inşaat firmasında çalışan topoğrafın yetki ve sorumluluklarının belirlendiği örnek bir görev tanımıdır.

0

4.99 TL

Son güncellenme 26 April 2019 Friday
Bir inşaat firmasında çalışan topoğrafın yetki ve sorumluluklarının belirlendiği örnek bir görev tanımıdır.
İnşaat Mühendisi Görev Tanımı (İnşaat)

Bir inşaat firmasında çalışan inşaat mühendisinin yetki ve sorumluluklarının belirlendiği örnek bir görev tanımıdır.

0

4.99 TL

Son güncellenme 26 April 2019 Friday
Bir inşaat firmasında çalışan inşaat mühendisinin yetki ve sorumluluklarının belirlendiği örnek bir görev tanımıdır.
Teknik Ofis Şefi Görev Tanımı (İnşaat)

Bir inşaat firmasında çalışan teknik ofis şefinin yetki ve sorumluluklarının belirlendiği örnek bir görev tanımıdır.

0

4.99 TL

Son güncellenme 26 April 2019 Friday
Bir inşaat firmasında çalışan teknik ofis şefinin yetki ve sorumluluklarının belirlendiği örnek bir görev tanımıdır.
İdari Koordinatör Görev Tanımı (İnşaat)

Bir inşaat firmasında çalışan idari koordinatörün yetki ve sorumluluklarının belirlendiği örnek bir görev tanımıdır.

0

4.99 TL

Son güncellenme 26 April 2019 Friday
Bir inşaat firmasında çalışan idari koordinatörün yetki ve sorumluluklarının belirlendiği örnek bir görev tanımıdır.
Genel Koordinatör Görev Tanımı (İnşaat)

Bir inşaat firmasında çalışan genel koordinatörün yetki ve sorumluluklarının belirlendiği örnek bir görev tanımıdır.

0

4.99 TL

Son güncellenme 26 April 2019 Friday
Bir inşaat firmasında çalışan genel koordinatörün yetki ve sorumluluklarının belirlendiği örnek bir görev tanımıdır.
Genel Müdür Görev Tanımı (İnşaat)

Bir inşaat firmasında çalışan genel müdürün yetki ve sorumluluklarının belirlendiği örnek bir görev tanımıdır.

0

4.99 TL

Son güncellenme 26 April 2019 Friday
Bir inşaat firmasında çalışan genel müdürün yetki ve sorumluluklarının belirlendiği örnek bir görev tanımıdır.
İdari ve Mali İşler Süreç Tanımı (İnşaat)

ISO 9001:2008 standardı şartları doğrultusunda inşaat sektöründe yer alan idari ve mali işler sürecinin girdi, faaliyetler ve çıktılarının tanımlanmış olduğu anlaşılması kolay bir örnektir.

0

9.99 TL

Son güncellenme 26 April 2019 Friday
ISO 9001:2008 standardı şartları doğrultusunda inşaat sektöründe yer alan idari ve mali işler sürecinin girdi, faaliyetler ve çıktılarının tanımlanmış olduğu anlaşılması kolay bir örnektir.
İnşaat İşleri Süreç Tanımı (İnşaat)

ISO 9001:2008 standardı şartları doğrultusunda inşaat sektöründe yer alan inşaat işleri sürecinin girdi, faaliyetler ve çıktılarının tanımlanmış olduğu anlaşılması kolay bir örnektir.

0

9.99 TL

Son güncellenme 26 April 2019 Friday
ISO 9001:2008 standardı şartları doğrultusunda inşaat sektöründe yer alan inşaat işleri sürecinin girdi, faaliyetler ve çıktılarının tanımlanmış olduğu anlaşılması kolay bir örnektir.
Taşeron Yönetimi Süreç Tanımı (İnşaat)

ISO 9001:2008 standardı şartları doğrultusunda inşaat sektöründe yer alan taşeron yönetimi sürecinin girdi, faaliyetler ve çıktılarının tanımlanmış olduğu anlaşılması kolay bir örnektir.

0

9.99 TL

Son güncellenme 26 April 2019 Friday
ISO 9001:2008 standardı şartları doğrultusunda inşaat sektöründe yer alan taşeron yönetimi sürecinin girdi, faaliyetler ve çıktılarının tanımlanmış olduğu anlaşılması kolay bir örnektir.
Satın alma Süreç Tanımı (İnşaat)

ISO 9001:2008 standardı şartları doğrultusunda inşaat sektöründe yer alan satın alma sürecinin girdi, faaliyetler ve çıktılarının tanımlanmış olduğu anlaşılması kolay bir örnektir.

0

9.99 TL

Son güncellenme 26 April 2019 Friday
ISO 9001:2008 standardı şartları doğrultusunda inşaat sektöründe yer alan satın alma sürecinin girdi, faaliyetler ve çıktılarının tanımlanmış olduğu anlaşılması kolay bir örnektir.
İhale İşleri Süreç Tanımı (İnşaat)

ISO 9001:2008 standardı şartları doğrultusunda inşaat sektöründe yer alan ihale sürecinin girdi, faaliyetler ve çıktılarının tanımlanmış olduğu anlaşılması kolay bir örnektir.

0

9.99 TL

Son güncellenme 26 April 2019 Friday
ISO 9001:2008 standardı şartları doğrultusunda inşaat sektöründe yer alan ihale sürecinin girdi, faaliyetler ve çıktılarının tanımlanmış olduğu anlaşılması kolay bir örnektir.
Yönetim Sistemleri Süreç Tanımı (İnşaat)

ISO 9001:2008 standardı şartları doğrultusunda inşaat sektöründe yer alan yönetim sistemleri sürecinin girdi, faaliyetler ve çıktılarının tanımlanmış olduğu anlaşılması kolay bir örnektir.

0

9.99 TL

Son güncellenme 26 April 2019 Friday
ISO 9001:2008 standardı şartları doğrultusunda inşaat sektöründe yer alan yönetim sistemleri sürecinin girdi, faaliyetler ve çıktılarının tanımlanmış olduğu anlaşılması kolay bir örnektir.
Düzeltici ve Önleyici Faaliyet Prosedürü (İnşaat)

ISO 9001:2008 standardı şartları doğrultusunda inşaat sektörüne özel hazırlanmış, düzeltici ve önleyici faaliyetlerin kolay bir şekilde planlanması ve uygulanması için yol gösterici bir prosedür örneğidir.

0

9.99 TL

Son güncellenme 26 April 2019 Friday
ISO 9001:2008 standardı şartları doğrultusunda inşaat sektörüne özel hazırlanmış, düzeltici ve önleyici faaliyetlerin kolay bir şekilde planlanması ve uygulanması için yol gösterici bir prosedür örneğidir.
Uygun Olmayan Ürün Kontrolü Prosedürü (İnşaat)

ISO 9001:2008 standardı şartları doğrultusunda inşaat sektörüne özel hazırlanmış, uygun olmayan ürün tespit edilmesi durumunda yol gösterici bir prosedür örneğidir.

0

9.99 TL

Son güncellenme 26 April 2019 Friday
ISO 9001:2008 standardı şartları doğrultusunda inşaat sektörüne özel hazırlanmış, uygun olmayan ürün tespit edilmesi durumunda yol gösterici bir prosedür örneğidir.
İç Tetkik Prosedürü (İnşaat)

ISO 9001:2008 standardı şartları doğrultusunda inşaat sektörüne özel hazırlanmış, İç tetkiklerin kolay bir şekilde planlanması ve uygulanması için yol gösterici bir prosedür örneğidir.

0

9.99 TL

Son güncellenme 26 April 2019 Friday
ISO 9001:2008 standardı şartları doğrultusunda inşaat sektörüne özel hazırlanmış, İç tetkiklerin kolay bir şekilde planlanması ve uygulanması için yol gösterici bir prosedür örneğidir.
Doküman ve Kayıtların Kontrolü Prosedürü (İnşaat)

ISO 9001:2008 standardı şartları doğrultusunda inşaat sektörüne özel hazırlanmış, doküman ve kayıtların kontrolünün kolay bir şekilde yapılması için yol gösterici bir prosedür örneğidir.

0

9.99 TL

Son güncellenme 26 April 2019 Friday
ISO 9001:2008 standardı şartları doğrultusunda inşaat sektörüne özel hazırlanmış, doküman ve kayıtların kontrolünün kolay bir şekilde yapılması için yol gösterici bir prosedür örneğidir.
5S Prosedürü (Örnek)

5S kurallarının oluşturulduğu, standartların belirlendiği, görev tanımlarının hazırlandığı etkili bir dokümandır. 5S aşamalarında neler yapılması gerektiğini ve hangi formların hangi aşamalarda kullanılması gerektiğini açıklar.

0

9.99 TL

Son güncellenme 26 April 2019 Friday
5S kurallarının oluşturulduğu, standartların belirlendiği, görev tanımlarının hazırlandığı etkili bir dokümandır. 5S aşamalarında neler yapılması gerektiğini ve hangi formların hangi aşamalarda kullanılması gerektiğini açıklar.
5S Günlük ve Haftalık Kontrol Listeleri (Örnek)

5S çalışmalarının etkinliğini ve sürdürülebilirliğini sağlamak için günlük ya da haftalık kontroller yapılması için kullanılan bir örnektir (checklist).

0

5.99 TL

Son güncellenme 26 April 2019 Friday
5S çalışmalarının etkinliğini ve sürdürülebilirliğini sağlamak için günlük ya da haftalık kontroller yapılması için kullanılan bir örnektir (checklist).
5S Denetleme Formu (Örnek)

5S denetimleri esnasında kontrol edilmesi gereken kriterleri içeren, puanlamanın yapıldığı ve üzerine notların alındığı örnek bir formdur. Her aşama için ayrı soru listeleri oluşturulmuştur.

0

7.99 TL

Son güncellenme 26 April 2019 Friday
5S denetimleri esnasında kontrol edilmesi gereken kriterleri içeren, puanlamanın yapıldığı ve üzerine notların alındığı örnek bir formdur. Her aşama için ayrı soru listeleri oluşturulmuştur.
5S Pano Standardı (Örnek)

5S çalışmalarında belirlenen bütün birimlerde, standart bir 5S panosu oluşturmak için kullanılan bir örnektir. Panoda hangi bölümler olmalıdır, bölümlerde hangi dokümanlar, bilgiler bulunmalıdır gibi konularda bilgi vermektedir.

0

5.99 TL

Son güncellenme 26 April 2019 Friday
5S çalışmalarında belirlenen bütün birimlerde, standart bir 5S panosu oluşturmak için kullanılan bir örnektir. Panoda hangi bölümler olmalıdır, bölümlerde hangi dokümanlar, bilgiler bulunmalıdır gibi konularda bilgi vermektedir.
5S Tezgah Temizlik ve Bakım Formu

5S çalışmalarında her bir 5S biriminde bulunan tezgah ve ekipmanların vardiya ve gün bazında temizlik kontrolünün yapıldığını gösteren örnek bir formdur.

0

3.99 TL

Son güncellenme 26 April 2019 Friday
5S çalışmalarında her bir 5S biriminde bulunan tezgah ve ekipmanların vardiya ve gün bazında temizlik kontrolünün yapıldığını gösteren örnek bir formdur.
5S Zemin Çizgileri (Örnek)

5S çalışmalarında alanları belirlemek ve bir standart oluşturmak amacıyla kullanılan bir örnektir.

0

2.99 TL

Son güncellenme 26 April 2019 Friday
5S çalışmalarında alanları belirlemek ve bir standart oluşturmak amacıyla kullanılan bir örnektir.
5S Renkler ve Boyama Standartları (Örnek)

5S çalışmalarında, 5S ekipleri arasında ortak bir dil oluşturmak amacıyla kullanılan bir örnektir.

0

2.99 TL

Son güncellenme 26 April 2019 Friday
5S çalışmalarında, 5S ekipleri arasında ortak bir dil oluşturmak amacıyla kullanılan bir örnektir.
5S Kırmızı Etiket Takip Listesi

5S çalışmalarında, kırmızı etiketli ürünleri etkili ve kolay bir şekilde izleyebilmek için kullanılan bir formdur.

0

2.99 TL

Son güncellenme 26 April 2019 Friday
5S çalışmalarında, kırmızı etiketli ürünleri etkili ve kolay bir şekilde izleyebilmek için kullanılan bir formdur.
5S Kirlilik Kaynakları Haritası (Örnek)

5S çalışmalarında kirliliğe neden olan kaynakların tespiti için kullanılan bir örnektir.

0

2.99 TL

Son güncellenme 26 April 2019 Friday
5S çalışmalarında kirliliğe neden olan kaynakların tespiti için kullanılan bir örnektir.
5S Bölüm Tanımlama Tabelası (Örnek)

5S çalışmalarında ekipleri ya da birimleri tanımlamak amacıyla kullanılan bir örnektir.

0

2.99 TL

Son güncellenme 08 July 2019 Monday
5S çalışmalarında ekipleri ya da birimleri tanımlamak amacıyla kullanılan bir örnektir.
5S Temizlik Takvimi (Kişiye Özel) (Örnek)

5S çalışmalarında, çalışma ortamının temizliğinin kişisel bazda günlük olarak planlandığı bir örnektir.

0

2.99 TL

Son güncellenme 26 April 2019 Friday
5S çalışmalarında, çalışma ortamının temizliğinin kişisel bazda günlük olarak planlandığı bir örnektir.
5S Temizlik Takvimi (Bölgeye Özel) (Örnek)

5S çalışmalarında her bir bölümün temizliğinin günlük olarak kim ya da kimler tarafından yapılacağının planlandığı bir örnektir.

0

2.99 TL

Son güncellenme 26 April 2019 Friday
5S çalışmalarında her bir bölümün temizliğinin günlük olarak kim ya da kimler tarafından yapılacağının planlandığı bir örnektir.
Yürürlükte Olan Dokümanlar Listesi

Kalite yönetim sisteminde yürürlükte olan dokümanları kontrol altında tutmak ve revizyon durumlarını izleyebilmek için kullanılan bir formdur.

0

1.99 TL

Son güncellenme 26 April 2019 Friday
Kalite yönetim sisteminde yürürlükte olan dokümanları kontrol altında tutmak ve revizyon durumlarını izleyebilmek için kullanılan bir formdur.
Uygun Olmayan Ürün Formu

Kalite yönetim sisteminde uygun olmayan ürün tespit edildiğinde uygunsuzluğu kayıt altına almak için kullanılan bir formdur.

0

1.99 TL

Son güncellenme 26 April 2019 Friday
Kalite yönetim sisteminde uygun olmayan ürün tespit edildiğinde uygunsuzluğu kayıt altına almak için kullanılan bir formdur.
Toplantı Tutanağı

Her türlü yönetim sistemlerinde yapılan toplantılarda, konuşulan konuları ve planlanan faaliyetleri kolay ve etkili bir şekilde kaydetmek için kullanılan bir formdur.

0

1.99 TL

Son güncellenme 26 April 2019 Friday
Her türlü yönetim sistemlerinde yapılan toplantılarda, konuşulan konuları ve planlanan faaliyetleri kolay ve etkili bir şekilde kaydetmek için kullanılan bir formdur.
Tedarikçi Değerlendirme Anketi

Kalite yönetim sisteminde belli kriterler doğrultusunda tedarikçilere puan verebilmek, notlar alabilmek ve değerlendirme yapabilmek için kullanılan bir formdur.

0

1.99 TL

Son güncellenme 26 April 2019 Friday
Kalite yönetim sisteminde belli kriterler doğrultusunda tedarikçilere puan verebilmek, notlar alabilmek ve değerlendirme yapabilmek için kullanılan bir formdur.
Onaylı Tedarikçiler Listesi

Kalite yönetim sisteminde, firmanın onayladığı tedarikçilerin iletişim bilgilerini kaydetmek ve takip etmek için kullanılan bir formdur.

0

1.99 TL

Son güncellenme 26 April 2019 Friday
Kalite yönetim sisteminde, firmanın onayladığı tedarikçilerin iletişim bilgilerini kaydetmek ve takip etmek için kullanılan bir formdur.
Müşteri Memnuniyet Anketi

Kalite yönetim sisteminde, müşteri memnuniyetini etkili ve kolay bir şekilde ölçmek ve analiz etmek için kullanılan bir formdur.

0

1.99 TL

Son güncellenme 26 April 2019 Friday
Kalite yönetim sisteminde, müşteri memnuniyetini etkili ve kolay bir şekilde ölçmek ve analiz etmek için kullanılan bir formdur.
Kalibrasyona Tabi Cihazlar Listesi

Kalite yönetim sisteminde, kalibre edilmesi gereken cihazları etkili ve kolay bir şekilde planlamak ve izleyebilmek için kullanılan bir formdur.

0

1.99 TL

Son güncellenme 26 April 2019 Friday
Kalite yönetim sisteminde, kalibre edilmesi gereken cihazları etkili ve kolay bir şekilde planlamak ve izleyebilmek için kullanılan bir formdur.
İç Tetkik Soru Listesi

Kalite yönetim sisteminde, iç tetkik öncesinde tetkik edilecek süreçler için hazırlanan soruların etkili ve kolay bir şekilde kaydedileceği bir formdur.

0

1.99 TL

Son güncellenme 26 April 2019 Friday
Kalite yönetim sisteminde, iç tetkik öncesinde tetkik edilecek süreçler için hazırlanan soruların etkili ve kolay bir şekilde kaydedileceği bir formdur.
İç Tetkik Raporu

Kalite yönetim sisteminde, iç tetkik sonrasında sonuçları ve bulguları kolay bir şekilde rapor etmek için kullanılan bir formdur.

0

1.99 TL

Son güncellenme 26 April 2019 Friday
Kalite yönetim sisteminde, iç tetkik sonrasında sonuçları ve bulguları kolay bir şekilde rapor etmek için kullanılan bir formdur.
İç Tetkik Planı Formu

Kalite yönetim sisteminde, belli periyotlarla gerçekleştirilmesi gereken iç tetkikleri etkili ve kolay bir şekilde planlamak için kullanılan bir formdur.

0

1.99 TL

Son güncellenme 26 April 2019 Friday
Kalite yönetim sisteminde, belli periyotlarla gerçekleştirilmesi gereken iç tetkikleri etkili ve kolay bir şekilde planlamak için kullanılan bir formdur.
Eğitim Talep Formu

Kalite yönetim sisteminde, personele verilmek istenen eğitimleri karışıklığa yol açmadan ilgili departmandan talep etmek için kullanılan bir formdur.

0

1.99 TL

Son güncellenme 26 April 2019 Friday
Kalite yönetim sisteminde, personele verilmek istenen eğitimleri karışıklığa yol açmadan ilgili departmandan talep etmek için kullanılan bir formdur.
Eğitim Planı Formu

Kalite yönetim sisteminde, eğitimleri kurumsal bazda etkili ve kolay bir şekilde planlamak ve izleyebilmek için kullanılan bir formdur.

0

1.99 TL

Son güncellenme 26 April 2019 Friday
Kalite yönetim sisteminde, eğitimleri kurumsal bazda etkili ve kolay bir şekilde planlamak ve izleyebilmek için kullanılan bir formdur.
Personel Eğitim Takip Formu

Kalite yönetim sisteminde, eğitimleri personel bazında etkili ve kolay bir şekilde planlayabilmek ve izlemek için kullanılan bir formdur.

0

1.99 TL

Son güncellenme 26 April 2019 Friday
Kalite yönetim sisteminde, eğitimleri personel bazında etkili ve kolay bir şekilde planlayabilmek ve izlemek için kullanılan bir formdur.
DÖFİ (Düzeltici ve Önleyici Faaliyet İsteği) Takip Formu

Kalite yönetim sistemlerinde, planlanmış olan düzeltici ve önleyici faaliyetleri etkili ve kolay bir şekilde izleyebilmek için kullanılan bir formdur.

0

1.99 TL

Son güncellenme 26 April 2019 Friday
Kalite yönetim sistemlerinde, planlanmış olan düzeltici ve önleyici faaliyetleri etkili ve kolay bir şekilde izleyebilmek için kullanılan bir formdur.
DÖFİ (Düzeltici ve Önleyici Faaliyet) İstek Formu

Kalite yönetim sisteminde, düzeltici ve önleyici faaliyetleri etkili ve kolay bir şekilde planlamak için kullanılan bir formdur.

0

1.99 TL

Son güncellenme 26 April 2019 Friday
Kalite yönetim sisteminde, düzeltici ve önleyici faaliyetleri etkili ve kolay bir şekilde planlamak için kullanılan bir formdur.
Kayıtlar Listesi

Her türlü yönetim sistemlerine ait kayıtların tutulması ve izlenmesi için kullanılır.

0

1.99 TL

Son güncellenme 26 April 2019 Friday
Her türlü yönetim sistemlerine ait kayıtların tutulması ve izlenmesi için kullanılır.
Hedefler ve Performans Göstergeleri Tablosu Formu

Kalite yönetim sisteminde, hedefleri ve performans göstergelerini etkili ve kolay bir şekilde izleyebilmek için kullanılan bir formdur.

0

2.99 TL

Son güncellenme 26 April 2019 Friday
Kalite yönetim sisteminde, hedefleri ve performans göstergelerini etkili ve kolay bir şekilde izleyebilmek için kullanılan bir formdur.
Yangın Yönergesi (HASTANE)

Hastanelerde yangın yönergesi için kullanılan bir prosedür örneğidir.

0

2.99 TL

Son güncellenme 26 April 2019 Friday
Hastanelerde yangın yönergesi için kullanılan bir prosedür örneğidir.
Kalite Yönetim Sistemi Poster Seti (12 adet)

Kalite yaklaşımının kuruluş çalışanları tarafından algılanmasını sağlamak için kuruluş içerisinde çeşitli noktalara asılacak posterlerdir.

0

109.99 TL

Son güncellenme 08 October 2019 Tuesday
Kalite yaklaşımının kuruluş çalışanları tarafından algılanmasını sağlamak için kuruluş içerisinde çeşitli noktalara asılacak posterlerdir.

100 TL ve Üzeri Alışverişlerde Kargo Ücretsiz

Fark Yaratmak İçin Posteri

Kalite Yönetim Sistemi yaklaşımını kuruluş çalışanları tarafından algılanmasını sağlamak için kuruluş içerisinde çeşitli noktalara asılacak posterlerdir.

0

14.99 TL

Son güncellenme 28 April 2019 Sunday
Kalite Yönetim Sistemi yaklaşımını kuruluş çalışanları tarafından algılanmasını sağlamak için kuruluş içerisinde çeşitli noktalara asılacak posterlerdir.

100 TL ve Üzeri Alışverişlerde Kargo Ücretsiz

Daha Etkili Süreç Yönetimi İçin Posteri

Kalite Yönetim Sistemi yaklaşımını kuruluş çalışanları tarafından algılanmasını sağlamak için kuruluş içerisinde çeşitli noktalara asılacak posterlerdir.

0

14.99 TL

Son güncellenme 28 April 2019 Sunday
Kalite Yönetim Sistemi yaklaşımını kuruluş çalışanları tarafından algılanmasını sağlamak için kuruluş içerisinde çeşitli noktalara asılacak posterlerdir.

100 TL ve Üzeri Alışverişlerde Kargo Ücretsiz

9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Posteri

Kalite Yönetim Sistemi yaklaşımını kuruluş çalışanları tarafından algılanmasını sağlamak için kuruluş içerisinde çeşitli noktalara asılacak posterlerdir.

0

14.99 TL

Son güncellenme 28 April 2019 Sunday
Kalite Yönetim Sistemi yaklaşımını kuruluş çalışanları tarafından algılanmasını sağlamak için kuruluş içerisinde çeşitli noktalara asılacak posterlerdir.

100 TL ve Üzeri Alışverişlerde Kargo Ücretsiz

Verimliliği Arttırmak İçin Posteri

Kalite Yönetim Sistemi yaklaşımını kuruluş çalışanları tarafından algılanmasını sağlamak için kuruluş içerisinde çeşitli noktalara asılacak posterlerdir.

0

14.99 TL

Son güncellenme 28 April 2019 Sunday
Kalite Yönetim Sistemi yaklaşımını kuruluş çalışanları tarafından algılanmasını sağlamak için kuruluş içerisinde çeşitli noktalara asılacak posterlerdir.

100 TL ve Üzeri Alışverişlerde Kargo Ücretsiz

Sürekli İyileştirmek İçin Posteri

Kalite Yönetim Sistemi yaklaşımını kuruluş çalışanları tarafından algılanmasını sağlamak için kuruluş içerisinde çeşitli noktalara asılacak posterlerdir.

0

14.99 TL

Son güncellenme 28 April 2019 Sunday
Kalite Yönetim Sistemi yaklaşımını kuruluş çalışanları tarafından algılanmasını sağlamak için kuruluş içerisinde çeşitli noktalara asılacak posterlerdir.

100 TL ve Üzeri Alışverişlerde Kargo Ücretsiz

Kurumsal Performansı Arttırmak İçin Posteri

Kalite Yönetim Sistemi yaklaşımını kuruluş çalışanları tarafından algılanmasını sağlamak için kuruluş içerisinde çeşitli noktalara asılacak posterlerdir.

0

14.99 TL

Son güncellenme 03 July 2019 Wednesday
Kalite Yönetim Sistemi yaklaşımını kuruluş çalışanları tarafından algılanmasını sağlamak için kuruluş içerisinde çeşitli noktalara asılacak posterlerdir.

100 TL ve Üzeri Alışverişlerde Kargo Ücretsiz

Kalite Sonsuz Kilometre Posteri

Kalite Yönetim Sistemini oluşturan temel taşların, kuruluş çalışanları tarafından algılanmasını sağlamak için kuruluş içerisinde çeşitli noktalara asılacak posterlerdir.

0

14.99 TL

Son güncellenme 28 April 2019 Sunday
Kalite Yönetim Sistemini oluşturan temel taşların, kuruluş çalışanları tarafından algılanmasını sağlamak için kuruluş içerisinde çeşitli noktalara asılacak posterlerdir.

100 TL ve Üzeri Alışverişlerde Kargo Ücretsiz

Riskleri Fırsata Çevirmek için Posteri

Riskler ve fırsatların kuruluş çalışanları tarafından göz önüne alınmasını sağlamak için kuruluş içerisinde çeşitli noktalara asılacak posterlerdir.

0

14.99 TL

Son güncellenme 28 April 2019 Sunday
Riskler ve fırsatların kuruluş çalışanları tarafından göz önüne alınmasını sağlamak için kuruluş içerisinde çeşitli noktalara asılacak posterlerdir.

100 TL ve Üzeri Alışverişlerde Kargo Ücretsiz

Daha İyi Risk Yönetimi İçin Posteri

Daha iyi risk yönetiminin sağlanmasında Kalite Yönetim Sisteminin yerini, kuruluş çalışanları tarafından algılanmasını sağlamak için kuruluş içerisinde çeşitli noktalara asılacak posterlerdir.

0

14.99 TL

Son güncellenme 28 April 2019 Sunday
Daha iyi risk yönetiminin sağlanmasında Kalite Yönetim Sisteminin yerini, kuruluş çalışanları tarafından algılanmasını sağlamak için kuruluş içerisinde çeşitli noktalara asılacak posterlerdir.

100 TL ve Üzeri Alışverişlerde Kargo Ücretsiz

Kalite Yönetim Sistemi Kurulum Aşamaları Posteri

Kalite yönetim sistemi kurulum aşamalarının, kuruluş çalışanları tarafından algılanmasını sağlamak için kuruluş içerisinde çeşitli noktalara asılacak posterlerdir.

0

14.99 TL

Son güncellenme 28 April 2019 Sunday
Kalite yönetim sistemi kurulum aşamalarının, kuruluş çalışanları tarafından algılanmasını sağlamak için kuruluş içerisinde çeşitli noktalara asılacak posterlerdir.

100 TL ve Üzeri Alışverişlerde Kargo Ücretsiz

Kalite Yönetim Sistemi Temel Taşları Posteri

Kalite yönetim sistemini oluşturan temel taşların, kuruluş çalışanları tarafından algılanmasını sağlamak için kuruluş içerisinde çeşitli noktalara asılacak posterlerdir.

0

14.99 TL

Son güncellenme 28 April 2019 Sunday
Kalite yönetim sistemini oluşturan temel taşların, kuruluş çalışanları tarafından algılanmasını sağlamak için kuruluş içerisinde çeşitli noktalara asılacak posterlerdir.

100 TL ve Üzeri Alışverişlerde Kargo Ücretsiz

Kalite Yönetim Sistemi Prensipler Posteri

Kalite yönetim sistemi yaklaşımını kuruluş çalışanları tarafından algılanmasını sağlamak için kuruluş içerisinde çeşitli noktalara asılacak posterlerdir.

0

14.99 TL

Son güncellenme 28 April 2019 Sunday
Kalite yönetim sistemi yaklaşımını kuruluş çalışanları tarafından algılanmasını sağlamak için kuruluş içerisinde çeşitli noktalara asılacak posterlerdir.

100 TL ve Üzeri Alışverişlerde Kargo Ücretsiz

Yalın Üretim Poster Seti (12 adet)

Yalın yaklaşımının kuruluş çalışanları tarafından algılanmasını sağlamak için kuruluş içerisinde çeşitli noktalara asılacak posterlerdir.

0

109.99 TL

Son güncellenme 28 April 2019 Sunday
Yalın yaklaşımının kuruluş çalışanları tarafından algılanmasını sağlamak için kuruluş içerisinde çeşitli noktalara asılacak posterlerdir.

100 TL ve Üzeri Alışverişlerde Kargo Ücretsiz

İyileştirme Araçları Poster Seti (5 Adet)

İyileştirme araçlarını kuruluş çalışanları tarafından algılanmasını sağlamak için kuruluş içerisinde çeşitli noktalara asılacak posterlerdir.

0

55.99 TL

Son güncellenme 28 April 2019 Sunday
İyileştirme araçlarını kuruluş çalışanları tarafından algılanmasını sağlamak için kuruluş içerisinde çeşitli noktalara asılacak posterlerdir.

100 TL ve Üzeri Alışverişlerde Kargo Ücretsiz

5S İş Yeri Organizasyonu Poster Seti (5 Adet)

Yalın yaklaşımı ile 5S iş yeri organizasyonun kuruluş çalışanları tarafından algılanmasını sağlamak için kuruluş içerisinde çeşitli noktalara asılacak posterlerdir.

0

55.99 TL

Son güncellenme 28 April 2019 Sunday
Yalın yaklaşımı ile 5S iş yeri organizasyonun kuruluş çalışanları tarafından algılanmasını sağlamak için kuruluş içerisinde çeşitli noktalara asılacak posterlerdir.

100 TL ve Üzeri Alışverişlerde Kargo Ücretsiz

Yalın Üretim Posteri

Yalın yaklaşımının kuruluş çalışanları tarafından algılanmasını sağlamak için kuruluş içerisinde çeşitli noktalara asılacak posterlerdir.

0

14.99 TL

Son güncellenme 28 April 2019 Sunday
Yalın yaklaşımının kuruluş çalışanları tarafından algılanmasını sağlamak için kuruluş içerisinde çeşitli noktalara asılacak posterlerdir.

100 TL ve Üzeri Alışverişlerde Kargo Ücretsiz

TPM (Toplam Verimli Bakım) Posteri

Yalın yaklaşımı ile toplam verimli bakım disiplininin kuruluş çalışanları tarafından algılanmasını sağlamak için kuruluş içerisinde çeşitli noktalara asılacak posterlerdir.

0

14.99 TL

Son güncellenme 28 April 2019 Sunday
Yalın yaklaşımı ile toplam verimli bakım disiplininin kuruluş çalışanları tarafından algılanmasını sağlamak için kuruluş içerisinde çeşitli noktalara asılacak posterlerdir.

100 TL ve Üzeri Alışverişlerde Kargo Ücretsiz

SMED (Tekli Zamanlarda Kalıp Değişimi) Posteri

Yalın yaklaşımı ile tekli zamanlarda kalıp değiştirme disiplininin kuruluş çalışanları tarafından algılanmasını sağlamak için kuruluş içerisinde çeşitli noktalara asılacak posterlerdir.

0

14.99 TL

Son güncellenme 28 April 2019 Sunday
Yalın yaklaşımı ile tekli zamanlarda kalıp değiştirme disiplininin kuruluş çalışanları tarafından algılanmasını sağlamak için kuruluş içerisinde çeşitli noktalara asılacak posterlerdir.

100 TL ve Üzeri Alışverişlerde Kargo Ücretsiz

Pareto Analizi Posteri

Problemlerin etkin çözümü için; sistematik yaklaşımların benimsenmesi, bilimsel yöntemlerin kullanılması ve emek verilmesi gerekir. "Pareto" problem çözümünde yararlanabileceğimiz bilimsel yöntemlerden birisidir. Pareto analizinin kuruluş çalışanları tarafından algılanmasını sağlamak için kuruluş içerisinde çeşitli noktalara asılacak posterlerdir.

0

14.99 TL

Son güncellenme 28 April 2019 Sunday
Problemlerin etkin çözümü için; sistematik yaklaşımların benimsenmesi, bilimsel yöntemlerin kullanılması ve emek verilmesi gerekir. "Pareto" problem çözümünde yararlanabileceğimiz bilimsel yöntemlerden birisidir. Pareto analizinin kuruluş çalışanları tarafından algılanmasını sağlamak için kuruluş içerisinde çeşitli noktalara asılacak posterlerdir.

100 TL ve Üzeri Alışverişlerde Kargo Ücretsiz

Kaizen (Sürekli İyileştirme) Posteri

Yalın yaklaşımı ile Kaizen sürekli iyileştirmeyi kuruluş çalışanları tarafından algılanmasını sağlamak için kuruluş içerisinde çeşitli noktalara asılacak posterlerdir.

0

14.99 TL

Son güncellenme 29 July 2019 Monday
Yalın yaklaşımı ile Kaizen sürekli iyileştirmeyi kuruluş çalışanları tarafından algılanmasını sağlamak için kuruluş içerisinde çeşitli noktalara asılacak posterlerdir.

100 TL ve Üzeri Alışverişlerde Kargo Ücretsiz

Sebep Sonuç İlişkileri Analizi Posteri

Problemlerin etkin çözümü için; sistematik yaklaşımların benimsenmesi, bilimsel yöntemlerin kullanılması ve emek verilmesi gerekir. "Sebep Sonuç ilişkileri analizi" problem çözümünde yararlanabileceğimiz bilimsel yöntemlerden birisidir. Sebep Sonuç İlişkisinin kuruluş çalışanları tarafından algılanmasını sağlamak için kuruluş içerisinde çeşitli noktalara asılacak posterlerdir.

0

14.99 TL

Son güncellenme 28 April 2019 Sunday
Problemlerin etkin çözümü için; sistematik yaklaşımların benimsenmesi, bilimsel yöntemlerin kullanılması ve emek verilmesi gerekir. "Sebep Sonuç ilişkileri analizi" problem çözümünde yararlanabileceğimiz bilimsel yöntemlerden birisidir. Sebep Sonuç İlişkisinin kuruluş çalışanları tarafından algılanmasını sağlamak için kuruluş içerisinde çeşitli noktalara asılacak posterlerdir.

100 TL ve Üzeri Alışverişlerde Kargo Ücretsiz

7 Temel İsraf Posteri

Yalın yaklaşım ile 7 temel israfın kuruluş çalışanları tarafından algılanmasını sağlamak için kuruluş içerisinde çeşitli noktalara asılacak posterlerdir.

0

14.99 TL

Son güncellenme 11 November 2019 Monday
Yalın yaklaşım ile 7 temel israfın kuruluş çalışanları tarafından algılanmasını sağlamak için kuruluş içerisinde çeşitli noktalara asılacak posterlerdir.

100 TL ve Üzeri Alışverişlerde Kargo Ücretsiz

5S İş Yeri Organizasyonu Posteri-Beklemek İsraftır

Yalın yaklaşımı ile 5S iş yeri organizasyonunun kuruluş çalışanları tarafından algılanmasını sağlamak için kuruluş içerisinde çeşitli noktalara asılacak posterlerdir.

0

14.99 TL

Son güncellenme 28 April 2019 Sunday
Yalın yaklaşımı ile 5S iş yeri organizasyonunun kuruluş çalışanları tarafından algılanmasını sağlamak için kuruluş içerisinde çeşitli noktalara asılacak posterlerdir.

100 TL ve Üzeri Alışverişlerde Kargo Ücretsiz

5S İş Yeri Organizasyonu Posteri-Hatalı İletişim

Yalın yaklaşımı ile 5S iş yeri organizasyonunun kuruluş çalışanları tarafından algılanmasını sağlamak için kuruluş içerisinde çeşitli noktalara asılacak posterlerdir.

0

14.99 TL

Son güncellenme 28 April 2019 Sunday
Yalın yaklaşımı ile 5S iş yeri organizasyonunun kuruluş çalışanları tarafından algılanmasını sağlamak için kuruluş içerisinde çeşitli noktalara asılacak posterlerdir.

100 TL ve Üzeri Alışverişlerde Kargo Ücretsiz

5S İş Yeri Organizasyonu Posteri-Taşımak İsraftır

Yalın yaklaşımı ile 5S iş yeri organizasyonunun kuruluş çalışanları tarafından algılanmasını sağlamak için kuruluş içerisinde çeşitli noktalara asılacak posterlerdir.

0

14.99 TL

Son güncellenme 28 April 2019 Sunday
Yalın yaklaşımı ile 5S iş yeri organizasyonunun kuruluş çalışanları tarafından algılanmasını sağlamak için kuruluş içerisinde çeşitli noktalara asılacak posterlerdir.

100 TL ve Üzeri Alışverişlerde Kargo Ücretsiz

5S İş Yeri Organizasyonu Posteri-30 Saniye Kuralı

Yalın yaklaşımı ile 5S iş yeri organizasyonunun kuruluş çalışanları tarafından algılanmasını sağlamak için kuruluş içerisinde çeşitli noktalara asılacak posterlerdir.

0

14.99 TL

Son güncellenme 28 April 2019 Sunday
Yalın yaklaşımı ile 5S iş yeri organizasyonunun kuruluş çalışanları tarafından algılanmasını sağlamak için kuruluş içerisinde çeşitli noktalara asılacak posterlerdir.

100 TL ve Üzeri Alışverişlerde Kargo Ücretsiz

5S İş Yeri Organizasyonu Posteri-Genel

Yalın yaklaşımı ile 5S iş yeri organizasyonunun kuruluş çalışanları tarafından algılanmasını sağlamak için kuruluş içerisinde çeşitli noktalara asılacak posterlerdir.

0

14.99 TL

Son güncellenme 28 April 2019 Sunday
Yalın yaklaşımı ile 5S iş yeri organizasyonunun kuruluş çalışanları tarafından algılanmasını sağlamak için kuruluş içerisinde çeşitli noktalara asılacak posterlerdir.

100 TL ve Üzeri Alışverişlerde Kargo Ücretsiz

Sorularla Çevre Kitabı

Bu kitap, alıştırmalar ve testler ile okuyucuların bilgilerini arttırarak, Çevre Yönetim Sistemini yorumlama becerisi kazandırmak için hazırlanmıştır.

0

9.99 TL

Son güncellenme 28 April 2019 Sunday
Bu kitap, alıştırmalar ve testler ile okuyucuların bilgilerini arttırarak, Çevre Yönetim Sistemini yorumlama becerisi kazandırmak için hazırlanmıştır.

100 TL ve Üzeri Alışverişlerde Kargo Ücretsiz

Sorularla 16949 Kitabı

ISO/TS 16949 Teknik Şartnamenin amacı, hata önleme ve tedarik zincirindeki değişim ve kayıpları azaltmayı vurgulamak suretiyle, sürekli iyileştirmeyi sağlamak için bir kalite yönetim sistemi geliştirmektir. Bu Teknik Şartname müşterinin uygulanabilir özel şartları ile birlikte, kullananlar için Kalite Yönetim Sistemi Şartlarını tanımlayan bir dokümandır.

0

14.99 TL

Son güncellenme 05 July 2019 Friday
ISO/TS 16949 Teknik Şartnamenin amacı, hata önleme ve tedarik zincirindeki değişim ve kayıpları azaltmayı vurgulamak suretiyle, sürekli iyileştirmeyi sağlamak için bir kalite yönetim sistemi geliştirmektir. Bu Teknik Şartname müşterinin uygulanabilir özel şartları ile birlikte, kullananlar için Kalite Yönetim Sistemi Şartlarını tanımlayan bir dokümandır.

100 TL ve Üzeri Alışverişlerde Kargo Ücretsiz

Sorularla OHSAS Kitabı

Bu kitap, alıştırmalar ve testler ile okuyucuların bilgilerini arttırarak, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi' ni yorumlama becerisi kazandırmak için hazırlanmıştır.

0

9.99 TL

Son güncellenme 28 April 2019 Sunday
Bu kitap, alıştırmalar ve testler ile okuyucuların bilgilerini arttırarak, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi' ni yorumlama becerisi kazandırmak için hazırlanmıştır.

100 TL ve Üzeri Alışverişlerde Kargo Ücretsiz

İstatistiksel Bakış

“Ekonomiye İstatistiksel Bakış”, “İş Dünyasına İstatistiksel Bakış” ve “Siyasete İstatistiksel Bakış” olmak üzere üç bölümden oluşan bu kitabın üçüncü baskısında yer alan konular olabildiğince öğretici bir yapıda irdelenmiş ve yorumlanmıştır. Hemen her makalede ekonomide, iş dünyasında ve siyasette istatistiğin önemine ve etkisine ısrarla vurgu yapılmış ve bazı istatistiksel (mesleki) sırlar verilmiştir.

0

34.99 TL

Son güncellenme 29 April 2019 Monday
“Ekonomiye İstatistiksel Bakış”, “İş Dünyasına İstatistiksel Bakış” ve “Siyasete İstatistiksel Bakış” olmak üzere üç bölümden oluşan bu kitabın üçüncü baskısında yer alan konular olabildiğince öğretici bir yapıda irdelenmiş ve yorumlanmıştır. Hemen her makalede ekonomide, iş dünyasında ve siyasette istatistiğin önemine ve etkisine ısrarla vurgu yapılmış ve bazı istatistiksel (mesleki) sırlar verilmiştir.

100 TL ve Üzeri Alışverişlerde Kargo Ücretsiz

100 Soruda Altı Sigma

6 Sigma ile iligli temel kavramları 100 soru ile açıklayan bir kitaptır.

0

24.99 TL

Son güncellenme 29 April 2019 Monday
6 Sigma ile iligli temel kavramları 100 soru ile açıklayan bir kitaptır.

100 TL ve Üzeri Alışverişlerde Kargo Ücretsiz

IATF 16949:2016 Türkçe Tercümesi

2016 yılında IATF bünyesinde revizyonu yayınlanmış olan IATF 16949:2 standardının (ISO 9001:2015) türkçe tercümesidir. Tercüme Sigma Center tarafından yapılmıştır.

0

99.99 TL

Son güncellenme 11 December 2019 Wednesday
2016 yılında IATF bünyesinde revizyonu yayınlanmış olan IATF 16949:2 standardının (ISO 9001:2015) türkçe tercümesidir. Tercüme Sigma Center tarafından yapılmıştır.
5S Kırmızı Etiket (100 Adet)

5S çalışmalarının ayıklama aşamasında, çalışma ortamlarında bulunan gereksiz ürünlerin tanımlandığı ve kolay bir şekilde izlendiği bir etikettir.

0

19.99 TL

Son güncellenme 07 May 2019 Tuesday
5S çalışmalarının ayıklama aşamasında, çalışma ortamlarında bulunan gereksiz ürünlerin tanımlandığı ve kolay bir şekilde izlendiği bir etikettir.

100 TL ve Üzeri Alışverişlerde Kargo Ücretsiz

5S Kırmızı Etiket

5S çalışmalarının ayıklama aşamasında çalışma ortamlarında bulunan gereksiz ürünlerin tanımlandığı ve kolay bir şekilde izlendiği bir etiket örneğidir.

0

3.99 TL

Son güncellenme 07 May 2019 Tuesday
5S çalışmalarının ayıklama aşamasında çalışma ortamlarında bulunan gereksiz ürünlerin tanımlandığı ve kolay bir şekilde izlendiği bir etiket örneğidir.
Sigma Seviyeleri ve Verimlilik

Yalın 6 Sigma uygulamak isteyen kuruluşlar, sigma seviyelerini ve verimliliğin önemini bu poster ile çalışanlarına daha kolay algılatabilirler.

0

24.99 TL

Son güncellenme 07 May 2019 Tuesday
Yalın 6 Sigma uygulamak isteyen kuruluşlar, sigma seviyelerini ve verimliliğin önemini bu poster ile çalışanlarına daha kolay algılatabilirler.

100 TL ve Üzeri Alışverişlerde Kargo Ücretsiz

5S İş Yeri Organizasyonu Kitabı

Bu kitapta verilen bilgiler, Yalın Yaklaşımlar dikkate alınarak, bir işyeri organizasyonu olarak adlandırılan 5S' in adımlarına göre hazırlanmıştır.

0

30 TL24.99 TL

Son güncellenme 04 June 2020 Thursday
Bu kitapta verilen bilgiler, Yalın Yaklaşımlar dikkate alınarak, bir işyeri organizasyonu olarak adlandırılan 5S' in adımlarına göre hazırlanmıştır.

100 TL ve Üzeri Alışverişlerde Kargo Ücretsiz

Mancınık

Yalın 6 Sigma eğitimlerinde katılımcılara değişkenliği ve değişkenliğin sonuçlarını uygulamalı olarak gösterebilmek için oynanan mancınık oyununun tahtasıdır.

0

599.99 TL

Son güncellenme 03 July 2019 Wednesday
Yalın 6 Sigma eğitimlerinde katılımcılara değişkenliği ve değişkenliğin sonuçlarını uygulamalı olarak gösterebilmek için oynanan mancınık oyununun tahtasıdır.

100 TL ve Üzeri Alışverişlerde Kargo Ücretsiz

Kalite El Kitabı (İnşaat)

ISO 9001:2008 standardı şartları doğrultusunda İnşaat sektörüne özel hazırlanmış, kolay uygulanabilir, yol gösterici bir kalite el kitabı örneğidir.

0

19.99 TL

Son güncellenme 03 July 2019 Wednesday
ISO 9001:2008 standardı şartları doğrultusunda İnşaat sektörüne özel hazırlanmış, kolay uygulanabilir, yol gösterici bir kalite el kitabı örneğidir.
Formlar Seti (CE Teknik Dosya)

CE teknik dosya hazırlama şartları doğrultusunda Mermer sektörüne özel hazırlanmış sistemde kullanılan formlar setidir.

0

99.99 TL

Son güncellenme 03 July 2019 Wednesday
CE teknik dosya hazırlama şartları doğrultusunda Mermer sektörüne özel hazırlanmış sistemde kullanılan formlar setidir.
Talimatlar Seti (CE Teknik Dosya)

CE teknik dosya hazırlama şartları doğrultusunda Mermer sektörüne özel hazırlanmış sistemde kullanılan talimatların olduğu dokumanlardır.

0

99.99 TL

Son güncellenme 03 July 2019 Wednesday
CE teknik dosya hazırlama şartları doğrultusunda Mermer sektörüne özel hazırlanmış sistemde kullanılan talimatların olduğu dokumanlardır.
Fabrika Üretim Kontrol Sistemi (FUKS) El Kitabı (CE Teknik Dosya)

CE teknik dosya hazırlama şartları doğrultusunda Mermer sektörüne özel hazırlanmış Fabrika Üretim Kontrol Sistemi gösteren bir dokümandır.

0

49.99 TL

Son güncellenme 03 July 2019 Wednesday
CE teknik dosya hazırlama şartları doğrultusunda Mermer sektörüne özel hazırlanmış Fabrika Üretim Kontrol Sistemi gösteren bir dokümandır.
Prosedürler Seti (İnşaat)

ISO 9001:2008 standardı şartları doğrultusunda İnşaat sektörüne özel hazırlanmış, kolay uygulanabilir, yol gösterici prosedürlerden oluşan bir settir. İçerik: 1. Doküman ve Kayıtların Kontrolü Prosedürü 2. İç Tetkik Prosedürü 3. Uygun Olmayan Ürün Kontrolü Prosedürü 4. Düzeltici ve Önleyici Faaliyetler Prosedürü 1 adet rar klasörü içinde 4 adet word dokümanı, toplam 10 sayfa, düzenlenebilir (editable) formatta, MS Office 2003 ve üzeri uyumlu

0

39.99 TL

Son güncellenme 07 August 2019 Wednesday
ISO 9001:2008 standardı şartları doğrultusunda İnşaat sektörüne özel hazırlanmış, kolay uygulanabilir, yol gösterici prosedürlerden oluşan bir settir. İçerik: 1. Doküman ve Kayıtların Kontrolü Prosedürü 2. İç Tetkik Prosedürü 3. Uygun Olmayan Ürün Kontrolü Prosedürü 4. Düzeltici ve Önleyici Faaliyetler Prosedürü 1 adet rar klasörü içinde 4 adet word dokümanı, toplam 10 sayfa, düzenlenebilir (editable) formatta, MS Office 2003 ve üzeri uyumlu
Süreç Tanımları Seti (İnşaat)

ISO 9001:2008 standardı şartları doğrultusunda İnşaat sektöründe yer alan süreçlerin girdi, faaliyetler ve çıktılarının tanımlanmış olduğu anlaşılması kolay örneklerden oluşan bir settir.

0

49.99 TL

Son güncellenme 03 July 2019 Wednesday
ISO 9001:2008 standardı şartları doğrultusunda İnşaat sektöründe yer alan süreçlerin girdi, faaliyetler ve çıktılarının tanımlanmış olduğu anlaşılması kolay örneklerden oluşan bir settir.
Görev Tanımları Seti (İnşaat)

ISO 9001:2008 standardı şartları doğrultusunda İnşaat sektöründe çalışan, görev yapan personellerin yetki ve sorumluluklarının açıkça belirlendiği örnek görev tanımlarından oluşan bir settir.

0

39.99 TL

Son güncellenme 03 July 2019 Wednesday
ISO 9001:2008 standardı şartları doğrultusunda İnşaat sektöründe çalışan, görev yapan personellerin yetki ve sorumluluklarının açıkça belirlendiği örnek görev tanımlarından oluşan bir settir.
Talimatlar Seti (İnşaat)

ISO 9001:2008 standardı şartları doğrultusunda İnşaat sektörüne özel hazırlanmış, kolay uygulanabilir ve yol gösterici talimat örneklerinden oluşan bir settir.

0

29.99 TL

Son güncellenme 03 July 2019 Wednesday
ISO 9001:2008 standardı şartları doğrultusunda İnşaat sektörüne özel hazırlanmış, kolay uygulanabilir ve yol gösterici talimat örneklerinden oluşan bir settir.
Formlar Seti (İnşaat)

SO 9001:2008 standardı şartları doğrultusunda İnşaat sektörüne özel hazırlanmış, kolay uygulanabilir ve yol gösterici Form örneklerinden oluşan bir settir.

0

49.99 TL

Son güncellenme 03 July 2019 Wednesday
SO 9001:2008 standardı şartları doğrultusunda İnşaat sektörüne özel hazırlanmış, kolay uygulanabilir ve yol gösterici Form örneklerinden oluşan bir settir.
İnşaat Kalite Yönetim Sistemi (ISO 9001) Seti

ISO 9001:2008 standardı şartları doğrultusunda İnşaat sektörüne özel hazırlanmış, kolay uygulanabilir, yol gösterici bir kalite yönetim sistemi örneğidir.

0

199.99 TL

Son güncellenme 03 July 2019 Wednesday
ISO 9001:2008 standardı şartları doğrultusunda İnşaat sektörüne özel hazırlanmış, kolay uygulanabilir, yol gösterici bir kalite yönetim sistemi örneğidir.
Çıkış Kontrol Planı (ISICAM)

ISO 9001:2008 standardı şartları doğrultusunda Isıcam sektörüne özel hazırlanmış, üretim yapıldıktan sonra müşteriye gitmeden son kontrol sırasında dikkat edilmesi gereken noktaları öneren yol gösterici bir son kontrol planı örneğidir.

0

7.99 TL

Son güncellenme 03 July 2019 Wednesday
ISO 9001:2008 standardı şartları doğrultusunda Isıcam sektörüne özel hazırlanmış, üretim yapıldıktan sonra müşteriye gitmeden son kontrol sırasında dikkat edilmesi gereken noktaları öneren yol gösterici bir son kontrol planı örneğidir.
Kalite El Kitabı (ISICAM)

ISO 9001:2008 standardı şartları doğrultusunda Isıcam Sektörüne özel hazırlanmış, kolay uygulanabilir, yol gösterici bir kalite el kitabı örneğidir.

0

39.99 TL

Son güncellenme 16 June 2020 Tuesday
ISO 9001:2008 standardı şartları doğrultusunda Isıcam Sektörüne özel hazırlanmış, kolay uygulanabilir, yol gösterici bir kalite el kitabı örneğidir.
Isıcam Kalite Yönetim Sistemi (ISO 9001) Seti (ISICAM)

ISO 9001:2008 standardı şartları doğrultusunda Isıcam sektörüne özel hazırlanmış, kolay uygulanabilir, yol gösterici bir kalite yönetim sistemi örneğidir.

0

199.99 TL

Son güncellenme 15 December 2020 Tuesday
ISO 9001:2008 standardı şartları doğrultusunda Isıcam sektörüne özel hazırlanmış, kolay uygulanabilir, yol gösterici bir kalite yönetim sistemi örneğidir.
Talimatlar Seti (Isıcam)

ISO 9001:2008 standardı şartları doğrultusunda Isıcam sektörüne özel hazırlanmış, kolay uygulanabilir ve yol gösterici talimat örneklerinden oluşan bir settir.

0

29.99 TL

Son güncellenme 03 July 2019 Wednesday
ISO 9001:2008 standardı şartları doğrultusunda Isıcam sektörüne özel hazırlanmış, kolay uygulanabilir ve yol gösterici talimat örneklerinden oluşan bir settir.
Formlar Seti (ISICAM)

ISO 9001:2008 standardı şartları doğrultusunda Isıcam sektörüne özel hazırlanmış, kolay uygulanabilir ve yol gösterici Form örneklerinden oluşan bir settir.

0

49.99 TL

Son güncellenme 03 July 2019 Wednesday
ISO 9001:2008 standardı şartları doğrultusunda Isıcam sektörüne özel hazırlanmış, kolay uygulanabilir ve yol gösterici Form örneklerinden oluşan bir settir.
Görev Tanımları Seti (ISICAM)

ISO 9001:2008 standardı şartları doğrultusunda Isıcam sektöründe çalışan, görev yapan personellerin yetki ve sorumluluklarının açıkça belirlendiği örnek görev tanımlarından oluşan bir settir.

0

39.99 TL

Son güncellenme 03 July 2019 Wednesday
ISO 9001:2008 standardı şartları doğrultusunda Isıcam sektöründe çalışan, görev yapan personellerin yetki ve sorumluluklarının açıkça belirlendiği örnek görev tanımlarından oluşan bir settir.
ISO 9001:2015 Türkçe Tercümesi

2015 yılında yeni revizyonu yayınlanacak ISO 9001:2015 standardının (ISO 9001:2015) türkçe tercümesidir. Tercüme Sigma Center tarafından yapılmıştır.

0

39.99 TL

Son güncellenme 03 July 2019 Wednesday
2015 yılında yeni revizyonu yayınlanacak ISO 9001:2015 standardının (ISO 9001:2015) türkçe tercümesidir. Tercüme Sigma Center tarafından yapılmıştır.
Kalite Planlama Prosesi ve Risk Analizi

ISO 9001:2015 versiyonunun en etkin şekilde uygulandığı proses kartı, akım şeması, swot analizi, pestle analizi, ilgili taraflar dosyalarının da bulunduğu bir dökümandır. Her firma kolaylıkla kendi şartlarına göre uyarlayabilir. Risk analizleri formülasyonludur etki ve şiddet değerlendirilmesi yapıldığında otomatik olarak riskin şiddetini gösterir. Önleme faaliyetleri tarihleri geçtiğinde liste kırmızı rengi alır.

0

19.99 TL

Son güncellenme 30 January 2020 Thursday
ISO 9001:2015 versiyonunun en etkin şekilde uygulandığı proses kartı, akım şeması, swot analizi, pestle analizi, ilgili taraflar dosyalarının da bulunduğu bir dökümandır. Her firma kolaylıkla kendi şartlarına göre uyarlayabilir. Risk analizleri formülasyonludur etki ve şiddet değerlendirilmesi yapıldığında otomatik olarak riskin şiddetini gösterir. Önleme faaliyetleri tarihleri geçtiğinde liste kırmızı rengi alır.
Tüm Boyutlarıyla Dijital Pazarlama ve Sosyal Medya Kitabı

Dijital pazarlama kavramına bakış açınız, geleceğinizi olumlu ya da olumsuz etkileyecek en önemli etken olabilir. Bu sizin için geçerli bir önerme olduğu gibi; tüm kurum, kuruluş ve şirketler için de geçerli.

0

39.99 TL

Son güncellenme 24 May 2020 Sunday
Dijital pazarlama kavramına bakış açınız, geleceğinizi olumlu ya da olumsuz etkileyecek en önemli etken olabilir. Bu sizin için geçerli bir önerme olduğu gibi; tüm kurum, kuruluş ve şirketler için de geçerli.

100 TL ve Üzeri Alışverişlerde Kargo Ücretsiz

Çevre Politikası Örneği

Makine/otomotiv yedek parça üretimi yapan XYZ A.Ş.’nin, “Çevre Politikası”.

0

4.99 TL

Son güncellenme 27 October 2020 Tuesday
Makine/otomotiv yedek parça üretimi yapan XYZ A.Ş.’nin, “Çevre Politikası”.
Çevre Yönetim Sistemi Sorumlusu Görev Tanımı

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi kapsamında sistem kurmaktan sorumlu olan “Çevre Yönetim Sistemi Sorumlusu”nun görev tanımı örneği.

0

4.99 TL

Son güncellenme 27 October 2020 Tuesday
ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi kapsamında sistem kurmaktan sorumlu olan “Çevre Yönetim Sistemi Sorumlusu”nun görev tanımı örneği.
Çevre Yönetim Sistemi Ön Değerlendirme Formu

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi kurma çalışmalarının ilk adımı mevcut durumu anlamaktır. Yaklaşık 200 sorudan oluşan bu örnekle ile kuruluşunuzun mevcut durumunu değerlendirin.

0

9.99 TL

Son güncellenme 27 October 2020 Tuesday
ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi kurma çalışmalarının ilk adımı mevcut durumu anlamaktır. Yaklaşık 200 sorudan oluşan bu örnekle ile kuruluşunuzun mevcut durumunu değerlendirin.
Çevre Yönetim Sistemi Kapsamı

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi standardına göre kapsam yazılı olmalıdır. Çevre Yönetim Sistemi kuran XYZ A.Ş.’nin dokümante edilmiş “Çevre Yönetim Sistemi Kapsamı”nı bulacaksınız.

0

4.99 TL

Son güncellenme 27 October 2020 Tuesday
ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi standardına göre kapsam yazılı olmalıdır. Çevre Yönetim Sistemi kuran XYZ A.Ş.’nin dokümante edilmiş “Çevre Yönetim Sistemi Kapsamı”nı bulacaksınız.
Çevre Yönetim Sistemi İlgili Tarafları

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi standardına göre ilgili taraflar belirlenmelidir. Çevre Yönetim Sistemi kuran XYZ A.Ş.’nin “İlgili Tarafları”nı bulacaksınız.

0

4.99 TL

Son güncellenme 27 October 2020 Tuesday
ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi standardına göre ilgili taraflar belirlenmelidir. Çevre Yönetim Sistemi kuran XYZ A.Ş.’nin “İlgili Tarafları”nı bulacaksınız.
Çevre Yönetim Sistemi Süreci Risk Değerlendirme Formu

ISO 14001 standardına göre, Çevre Yönetim Sistemi Sürecinin risk değerlendirmesi yapılmalıdır. Bu amaçla hazırlanmış süreç bazlı risk değerlendirme formu örneği (doldurulmamış).

0

3.99 TL

Son güncellenme 27 October 2020 Tuesday
ISO 14001 standardına göre, Çevre Yönetim Sistemi Sürecinin risk değerlendirmesi yapılmalıdır. Bu amaçla hazırlanmış süreç bazlı risk değerlendirme formu örneği (doldurulmamış).
Çevre Yönetim Sistemi Süreç Tanımı

ISO 14001 Çecere Yönetim Sistemi Standardı ile uyumlu bir süreç tanımı örneği. Çevre Yönetim Sistemi sürecinin amacı, sorumluları, faaliyetleri, girdileri, çıktıları, dokümante bilgileri ve performans göstergelerini içerir.

0

9.99 TL

Son güncellenme 27 October 2020 Tuesday
ISO 14001 Çecere Yönetim Sistemi Standardı ile uyumlu bir süreç tanımı örneği. Çevre Yönetim Sistemi sürecinin amacı, sorumluları, faaliyetleri, girdileri, çıktıları, dokümante bilgileri ve performans göstergelerini içerir.
Çevre Yönetim Programı

Çevre hadeflerine ulaşmak için hazırlanan programın amacını faaliyetlerini, sorumlusunu, kaynak ihtiyacını ve termini takip etmek için hazırlanmış bir form örneği (doldurulmuş).

0

4.99 TL

Son güncellenme 27 October 2020 Tuesday
Çevre hadeflerine ulaşmak için hazırlanan programın amacını faaliyetlerini, sorumlusunu, kaynak ihtiyacını ve termini takip etmek için hazırlanmış bir form örneği (doldurulmuş).