Çevre (ISO 14001)

Çevre Politikası Örneği

Makine/otomotiv yedek parça üretimi yapan XYZ A.Ş.’nin, “Çevre Politikası”.

0

4.99 TL

Son güncellenme 27 October 2020 Tuesday
Makine/otomotiv yedek parça üretimi yapan XYZ A.Ş.’nin, “Çevre Politikası”.
Çevre Yönetim Sistemi Ön Değerlendirme Formu

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi kurma çalışmalarının ilk adımı mevcut durumu anlamaktır. Yaklaşık 200 sorudan oluşan bu örnekle ile kuruluşunuzun mevcut durumunu değerlendirin.

0

9.99 TL

Son güncellenme 27 October 2020 Tuesday
ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi kurma çalışmalarının ilk adımı mevcut durumu anlamaktır. Yaklaşık 200 sorudan oluşan bu örnekle ile kuruluşunuzun mevcut durumunu değerlendirin.
Çevre Yönetim Sistemi Kapsamı

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi standardına göre kapsam yazılı olmalıdır. Çevre Yönetim Sistemi kuran XYZ A.Ş.’nin dokümante edilmiş “Çevre Yönetim Sistemi Kapsamı”nı bulacaksınız.

0

4.99 TL

Son güncellenme 27 October 2020 Tuesday
ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi standardına göre kapsam yazılı olmalıdır. Çevre Yönetim Sistemi kuran XYZ A.Ş.’nin dokümante edilmiş “Çevre Yönetim Sistemi Kapsamı”nı bulacaksınız.
Çevre Yönetim Sistemi İlgili Tarafları

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi standardına göre ilgili taraflar belirlenmelidir. Çevre Yönetim Sistemi kuran XYZ A.Ş.’nin “İlgili Tarafları”nı bulacaksınız.

0

4.99 TL

Son güncellenme 27 October 2020 Tuesday
ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi standardına göre ilgili taraflar belirlenmelidir. Çevre Yönetim Sistemi kuran XYZ A.Ş.’nin “İlgili Tarafları”nı bulacaksınız.
Çevre Yönetim Sistemi Süreci Risk Değerlendirme Formu

ISO 14001 standardına göre, Çevre Yönetim Sistemi Sürecinin risk değerlendirmesi yapılmalıdır. Bu amaçla hazırlanmış süreç bazlı risk değerlendirme formu örneği (doldurulmamış).

0

3.99 TL

Son güncellenme 27 October 2020 Tuesday
ISO 14001 standardına göre, Çevre Yönetim Sistemi Sürecinin risk değerlendirmesi yapılmalıdır. Bu amaçla hazırlanmış süreç bazlı risk değerlendirme formu örneği (doldurulmamış).
Çevre Yönetim Sistemi Süreç Tanımı

ISO 14001 Çecere Yönetim Sistemi Standardı ile uyumlu bir süreç tanımı örneği. Çevre Yönetim Sistemi sürecinin amacı, sorumluları, faaliyetleri, girdileri, çıktıları, dokümante bilgileri ve performans göstergelerini içerir.

0

9.99 TL

Son güncellenme 27 October 2020 Tuesday
ISO 14001 Çecere Yönetim Sistemi Standardı ile uyumlu bir süreç tanımı örneği. Çevre Yönetim Sistemi sürecinin amacı, sorumluları, faaliyetleri, girdileri, çıktıları, dokümante bilgileri ve performans göstergelerini içerir.
Çevre Yönetim Programı

Çevre hadeflerine ulaşmak için hazırlanan programın amacını faaliyetlerini, sorumlusunu, kaynak ihtiyacını ve termini takip etmek için hazırlanmış bir form örneği (doldurulmuş).

0

4.99 TL

Son güncellenme 27 October 2020 Tuesday
Çevre hadeflerine ulaşmak için hazırlanan programın amacını faaliyetlerini, sorumlusunu, kaynak ihtiyacını ve termini takip etmek için hazırlanmış bir form örneği (doldurulmuş).
Yasal Şartlara Uygunluk Değerlendirme Formu

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi kapsamında yasal şartlara uygunluk değerlendirilmelidir. Bu amaca uygun olarak yapılan bir değerlendirme örneği (doldurulmuş form).

0

5.99 TL

Son güncellenme 27 October 2020 Tuesday
ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi kapsamında yasal şartlara uygunluk değerlendirilmelidir. Bu amaca uygun olarak yapılan bir değerlendirme örneği (doldurulmuş form).
Çevresel Etki Değerlendirme Formu (Tekstil)

Br tekstil kuruluşunun, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi kapsamında yapılan çevresel etki değerlendirmesi örneği (doldurulmuş form).

0

9.99 TL

Son güncellenme 27 October 2020 Tuesday
Br tekstil kuruluşunun, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi kapsamında yapılan çevresel etki değerlendirmesi örneği (doldurulmuş form).
Çevresel Etki Değerlendirme Formu (Bakım)

Bakım biriminin, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi kapsamında yapılan çevresel etki değerlendirmesi örneği (doldurulmuş form).

0

9.99 TL

Son güncellenme 27 October 2020 Tuesday
Bakım biriminin, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi kapsamında yapılan çevresel etki değerlendirmesi örneği (doldurulmuş form).